Avholdes i tilknytning til Landsmøtet (søndag 24. april 2022)se LM-saksliste og plan her.

1. Åpning

a. Godkjenning av innkalling
Samlet innkalling til landsmøtet

b. Godkjenning av saksliste
RSM-V-2022-01-Saksliste (oppdatert 21. april)
Tidsplan: Program landsmøtet og RSM 23-24 april 2022 (oppdatert 21. april).

2. Rapport fra fylkeslagene.

Kort muntlig rapport ca 1 min.

3. Rapport fra Sentralstyret

Muntlig rapport

4. Stabssituasjon inneværende år

Vi ser sammen på oversikten over staber for sommerens programmer.

5. Info-files språklige endringer

RSMV-2022_05 Språklige endringer av info-files

Vedlegg:
RSMV-2022_05 D-24 Arbeidsbeskrivelse Utviklingskomiteen

RSMV-2022_05 D-33 Arbeidsbeskrivelse Juniorkomiteen (Oppdatert RSMH 2019)

RSMV-2022_05 D-34 Arbeidsbeskrivelse Risk Management-komiteen

RSMV-2022_05 D-35-A Delegasjonsfordelingsprinsipp (Rev. RSMV 2017)

RSMV-2022_05 D-36-A Fordeling av delegasjoner – Barneleir (Rev. RSMH 2017)

RSMV-2022_05 D-36C Prosedyre for fordeling av Youth Meeting-delegasjoner (korrekt)

RSMV-2022_05 D-45 Retningslinjer for leirarrangør (Rev. RSMH 2017)

RSMV-2022_05 D-46-A Kriterier for utvelgelse av stab

RSMV-2022_05 D-52 Retningslinjer – Uttak til seminarleir (Rev. RSMV 2019)

RSMV-2022_05 D-65-J Bekreftelse Stabsmedlem Youth Meeting (Ny RSMH 2016)

6. Info-files endringer slette

RSMV-2022_06 Sletting av info-files

Vedlegg:
RSMV-2022_06 D-57 Retningslinje fordeling IPP-søkere

7. Oppdatering av info-file D-19 – Arbeidsbeskrivelse Programansvarlig

RSMV-2022_07 Oppdatering av info-file D-19

Vedlegg:
RSMV-2022_07 D-19 Arbeidsbeskrivelse Programansvarlig Sentralstyret

8. Oppdatering av info-file D-20 – Arbeidsbeskrivelse Utviklingsansvarlig

RSMV-2022_08 Oppdatering av info-file D-20

Vedlegg:
RSMV-2022_08 D-20 Arbeidsbeskrivelse Utviklingsansvarlig Sentralstyret (NB: Oppdatert 24. april!)

9. Oppdatering av info-file D-17 – Arbeidsbeskrivelse Leder

RSMV-2022_09 Oppdatering av info-file D-17

Vedlegg:
RSMV-2022_09 D-17 Arbeidsbeskrivelse Leder Sentralstyret

10. Info files oppdatering med vedtektsendringer

RSMV-2022_10 Oppdatering av info-files basert på vedtektsendringer

Vedlegg:
RSMV-2022_10 D-11 Retningslinjer for valgkomiteen

RSMV-2022_10 D-15 Arbeidsbeskrivelse Nasjonal Representant (NB: Oppdatert 24. april!)

RSMV-2022_10 D-18 Arbeidsbeskrivelse Nestleder Sentralstyret (NB: Oppdatert 24. april!)

RSMV-2022_10 D-25 Arbeidsbeskrivelse Kommunikasjonskomiteen

RSMV-2022_10 D-26 Arbeidsbeskrivelse Utdanningskomiteen

11. Sak fra Programkomiteen om antall medlemmer i programkomiteen

RSMV-2022_11 Sak fra programkomiteen

Vedlegg:
RSMV-2022_11 Arbeidsbeskrivelse Programkomiteen

12. Covid-19 restriksjoner og trygge leirer i 2022

RSMV-2022_12 Covid-19

13. Diskusjonssak – CISV i og post pandemi

RSMV-2022_12 Pos-pandemi

14. Leir 2023: leirsyklus

Vedlegg:
RSMV-2022_14 Leirsyklus CISV Norge