Mål for Barneleir

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mål for Barneleir

De overordnende målsetningene for Barneleirsprogrammet er:

 • Å skape et miljø hvor deltakerne kan erfare verdien av samarbeid og at alle tar hensyn til hverandre.
 • Å gi deltakerne muligheten til å delta aktivt og kreativt i beslutningsprosesser.
 • Å gi deltakerne muligheten til å lære å forstå og sette pris på ulike kulturer.

Utdanningsmålene for Barneleirsprogrammet er:

1. Å utvikle interkulturell kompetanse

 • Vise kunnskap om egen kultur, og evne til å reflektere rundt den
 • Tilegne seg kunnskap om andre kulturer
 • Vise et åpent sinn for ny kunnskap
 • Være i stand til å reflektere rundt ny kunnskap

2. Å skape et inkluderende miljø gjennom vennskap

 • Forholde seg til jevnaldrende fra andre land
 • Forstå betydningen av tillit i et vennskap
 • Forstå fordelene ved et inkluderende miljø
 • Bidra til å skape et inkluderende miljø.

3. Å utvikle positive holdninger til andre

 • Respektere andre personers oppfatninger
 • Reagere positivt på utfordringer
 • Vise hensyn for andre personer
 • Respektere følelsene og eiendelene til andre personer

4. Å utvikle interesse for fredsutdanning

 • Delta i fredsutdanningsaktiviteter
 • Reflektere rundt lærdom fra fredsutdanningsaktiviteter
 • Dele erfaringer fra deltakelse i fredsutdanningsaktiviteter
 • Knytte lærdommer fra fredsutdanningsaktiviteter til hverdagslivet.