Mål for Interchange

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mål for Interchange

Målene med Interchange programmet er:

 • Å oppmuntre til en inngående forståelse av en annen kultur;
 • Å utvikle individuelle og kollektive holdninger og handlinger i samsvar med CISV filosofien gjennom gruppeaktiviteter;
 • Å innlemme disse erfaringene inn i dagliglivet til deltakerne og familiene deres.

De pedagogiske mål av Interchange programmet er:

1. Økt forståelse

 • Lær om hvor og når du skal bruke ulike fraser av vertsfamilien språk.
 • Forstå vertsfamilie struktur.
 • Andel aspekter av kultur og skikker med vertsfamilien.
 • Lær aspekter av kultur og skikker i vertslandet.

2. Økte samarbeidsevner

 • Samhandle med partner uavhengig av gruppen.
 • Gjør en innsats for å inkludere seg selv i gruppen.
 • Samhandle med familien gjennom samtale og aktiviteter.

3. Økt Selvbevissthet

 • Være i stand til å sammenligne sin egen daglige rutiner og oppgaver med de til vertsfamilien.
 • Være i stand til å sammenligne seg med andre i delegasjonen.
 • Være i stand til å sammenligne seg med sine Interchange partner.

4. Utvikle lederegenskaper

 • Bidra til å planlegge og organisere aktiviteter.
 • Oppføre seg bra overfor andre.
 • Gjør inkluderende beslutninger som involverer gruppen.
 • Ta ansvar for seg selv og sine handlinger.