Mål for IPP

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mål for IPP

Formålet med IPP programmet er:

Å gi deltakerne mulighet til å bli kjent med utfordringer i samfunnet og – i virkelige omgivelser – oppleve ulike måter for å møte dem.

De pedagogiske målene for IPP-programmet er:

1. Å utvikle interkulturelle perspektiver

 • Å dele sitt eget kulturelle perspektiv på temaet med gruppen.
 • Å bo og arbeide som en del av en internasjonal gruppe.
 • Å reflektere over sine perspektiver etter diskusjonen på temaet.
 • reflektere over sine perspektiver etter jobbing med prosjektet.

2. Å lære å bruke kunnskap og ferdigheter i og utenfor prosjektet

 • Å dele egne ferdigheter og kunnskap med gruppen.
 • Å lære minst en ny ferdighet.
 • Å bruke sin kunnskap og ferdigheter innenfor dette prosjektet.
 • Planlegge hvordan skal de bruke sin nye kunnskap / ferdigheter innenfor deres egne samfunn eller i et annet prosjekt.

3. Å utvikle kunnskap om temaet, lokalsamfunnet og partnerorganisasjonen

 • Å lære om temaet.
 • Å lære om lokalsamfunnet.
 • Å lære om partnerorganisasjonen.

4. Å gjennomføre et prosjekt som bidrar positivt i et lokalsamfunn

 • Å bidra til planlegging og evaluering av prosjektet.
 • Å gjøre et positivt bidrag til den praktiske delen av prosjektet.
 • Å bidra til prosjektets fremdriftsplan.
 • Å bidra til evaluering av samarbeidet med partnerorganisasjonen.