Mål for Mosaikk

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mål for Mosaikk

Mål for Mosaic-programmet:

  • Gjøre deltakerne i stand til å handle, inspirere og lære bort.
  • Å nå ut til så mange deltakere som mulig. Deltakerne kan tilhøre CISV eller komme fra andre organisasjoner og grupper.
  • Å bidra til utvikling og styrking av CISVs fylkes- og lokallag.
  • Å fremme samarbeid mellom CISV og likesinnede organisasjoner