Mosaikkskjema

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mosaikkskjema

Bruk dette skjemaet for å melde inn et mosaikkprosjekt, og eventuelt søke om støtte fra mosaikkpotten.