Prosjekter

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Prosjekter

I tillegg til våre 7 fredsutdanningsprogram har vi også noen større prosjekter:

 

Fredskorps-prosjekt med CISV Colombia

CISV Norge og CISV Colombia har de siste årene hatt et samarbeidsprosjekt hvor to deltakere fra hver organisasjon jobber sammen i 10 måneder. Sammen skal prosjektet utarbeide nye metoder og ressurser som kan forbedre kvaliteten på fredsutdanning, styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene og bidra til lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid i Norge og Colombia.

Les mer her: http://cisv.no/youthexchange/

2013/2014: divers – http://cisv.no/divers [diversity]

2012/2013: conlupa – http://cisv.no/conlupa/ [human rights]

2011/2012: I have a Mango – http://cisv.no/mango/ [sustainable development]

 

EVS Prosjekter

2012/2013: peace to go – http://peacetogo.org/

2013/2014: CISV Cookbook – http://cisv.no/cookbook/