Mål for Seminarleir

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mål for Seminarleir

Målene med seminarleir programmet er følgende:

 • Å få deltakerne til å oppdage og formulere egne meninger om internasjonale og interkulturelle aspekter gjennom å møte deltakere fra andre nasjoner og kulturer med andre tanker og ideer enn en selv
 • Å bidra til at deltakerne utvikler sin selvinnsikt, ved å la de oppleve gledene og utfordringene leirlivet gir dem. Dette kan hjelpe dem å øke sine kunnskaper om sine motiver og atferd.
 • Å la deltakerne oppleve at konflikter er en naturlig del av hverdagslivet og å stimulere en holdning om ikke-voldelig konfliktløsning ved å skape et spesielt miljø som oppmuntrer til nettopp dette.
 • Å stimulere, i unge mennesker, en interesse for verden som helhet og til å få en ansvarsfølelse for en bærekraftig verden.
 • Å utvikle deltakernes modenhet ved å gjøre dem ansvarlige for deres daglige liv og få dem til å akseptere sitt ansvar for sine beslutninger.
 • Å gi deltakerne en mulighet til å lære noe om andre internasjonale organisasjoner hvor de kan arbeide mot våre felles mål.

De pedagogiske målene for seminarleir programmet er:

1. Selvutvikling og interkulturell forståelse

 • Få bevissthet om alternative kulturelle og personlige perspektiver.
 • Sammenligne sine egne perspektiver med andres.
 • Reflektere over utfordringer til sine egne synspunkter gjennom hele leiren.
 • Kunne ta i bruk den kulturelle bevisstheten de skaffer seg gjennom leiren.

2. Utvikling av lederegenskaper

 • Ta initiativ til å forme / utvikle leiren.
 • Leve opp til / vurdere vedtak av gruppen.
 • Planlegge og tilrettelegge aktiviteter gjennom hele leiren.
 • Ta ansvar for de praktiske aspekter av leiren.

3. Utvikle positive holdninger til andre

 • Bidra til leirens daglige liv og oppgaver.
 • Respekter hverandre ved å delta i alle aktiviteter.
 • Lytt til og respekter andres meninger.
 • Godta konflikten som en del av prosessen og aktivt prøve å løse den.

4. Myndiggjøre folk for aktivt medborgerskap

 • Del sine perspektiv om de ulike pedagogiske emner.
 • Bidra til diskusjoner om hvordan bli aktive borgere.
 • Bli med i en LMO aktivitet.
 • Vurdere hvordan de kan / vil bruke ny kunnskap og ferdigheter etter leiren.