Mål for Step Up

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mål for Step Up

Målene for Step Up er:

 • Å få bedre forståelse for og sette pris på andre kulturer, inkludert sine egen gjennom å være del av en internasjonal leir.
 • Å gi en mulighet for ungdom til å utvikle lederegenskaper gjennom å delta aktivt, kreativt og ansvarsfullt i beslutningsprosesser og program planlegging.
 • Å gi en mulighet for ungdom til å bygge selvtillit og stimulere til kritisk tenkning.
 • Å gi en mulighet for ungdom å leve i et fredelig samfunn hvor de kan lære verdien av omtanke for andre og hvilke fordeler man oppnår ved å samarbeide med andre deltakere.

De pedagogiske målene for Step Up er:

 1. Utvikle interkulturell bevissthet
  • Dele egen kultur med leiren.
  • Lære om minst to andre kulturer gjennom forskjellige aktiviteter.
 2. Utvikle lederegenskaper
  • Motta trening på hvordan planlegge og lede en aktivitet, før og i løpet av de første dagene av leiren.
  • Delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
  • Bidra i gruppediskusjoner.
  • Foreslå løsninger og løse problemer objektivt.
 3. Utvikle selvbevissthet
  • Lede daglig program med minimal assistanse fra ledere.
  • Bidra til debriefing ved å dele personlige følelser og tanker.
  • Uttrykke selvstendige ideer for å fremme gruppens utvikling.
  • Øke egen selvtillit.
 4. Utvikle samarbeidsegenskaper
  • Samarbeide i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
  • Hjelpe andre til å føle seg inkludert i gruppen.