Fakta Youth Meeting

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Fakta Youth Meeting

Tidsramme: 8 eller 15 dagar

Alder: 12-13 år, 14-15 år, 16-18 år, 19+ år

Deltakarar:

  • under 16 år: 5 delegasjonar à 6 deltakarar + leiar på 21+ år
  • over 16 år: omlag 25 delegatar, frå 10-12 ulike land
  • 4-6 stabsmedlemar

Har du spørsmål om youth meeting? Kontakt youth meeting-komiteen: youth.meeting@no.cisv.org