Bærekraftig utvikling

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Bærekraftig utvikling

Storparten av verdens problemer kan ikke lokaliseres til et enkelt land eller en region. Bærekraftig utvikling omhandler å ikke drive rovdrift på den verdenen vi lever i, så fremtidens generasjoner får de samme mulighetene som oss. Dette er et tema både globalt og lokalt, og har en direkte tilknytning til både fattigdom, miljø, utvikling, økonomi, ressurser, menneskelige behov og mye annet. Bærekraftig utvikling omhandler ikke individene, men om jorden som en helhet, og å dele den mellom oss.

Eksempler på hvordan CISV jobber med Bærekraftig Utvikling:

Oppdrag Kreativ Resirkulering

Andre organisasjoner som jobber med Bærekraftig Utvikling:

Framtiden i Våre Hender

Framtiden i våre hender angriper den grunnleggende drivkraften bak miljø- og klimatrusselen, nemlig det stadig stigende forbruket i rike land som Norge. Vi mener det er en flukt fra problemet og tro at marked og teknologi alene kan løse de enorme utfordringene verden står overfor.

Spire

Spire er en medlemsbasert ungdomsgruppe tilknyttet Utviklingsfondet

Changemaker

Changemakers mål er å endre de urettferdige strukturene som fører til fattigdom.

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom og  jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet. Vi tar kampen med de store forurenserne og stopper dem som vil ødelegge miljøet.