Mangfold

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mangfold

Mangfold omhandler å lære, utforske og respektere forskjellene innad i en gruppe eller et samfunn. Det handler om å være bevisst og reflektert på din egen rolle i en gruppe eller et samfunn, og også å ha innsikt i hva andre gjør og hva deres roller er. Å forstå konseptet mangfold, omhandler å erkjenne likheter, men også å verdsette ulikheter. Ved å ha fokus på mangfold får vi også innsikt i hvilket potensial og hvilke ferdigheter vi har som mennesker. Hvis vi utforsker oss selv og vår identitet, utvikler vi oss selv og bidrar i større grad til de gruppene og kulturene vi er en del av. Å ha bevissthet til mangfold er også å tenke på andre mennesker, og å være bevisst på diskriminering og ulikheter. Mange av våre hverdagslige handlinger påvirker andre, selv om vi ikke egentlig reflekterer over det.

Eksempler på hvordan CISV jobber med Mangfold:

  • Mer av Norge
    Utforske hvordan normer påvirker deg og din hverdag. Med hjelp av gratis arbeidsmateriale kan du enkelt få hjelp med å planlegge ditt eget lokale mangfoldsprosjekt. Mange ungdommer har allredan brukt materialet. Inspireres av deres prosjektideer på www.cisv.no/meravnorge.

    Boken kan bestilles gratis fra CISV Norges sekretariat.
    norway[a]cisv.org, eller tfnr. 950 28 296


Andre organisasjoner som jobber med mangfold:

PRESS

PRESS er partipolitisk og religiøst uavhengig og består av ungdom mellom 13 og 25 år. PRESS arbeider for å kunne fortsette å gjøre verden til et bedre sted for barn.

Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon og er politisk og religiøst uavhengig. Siden opprettelsen har Røde Kors organisert mennesker som ønsker å yte en innsats for sine medmennesker.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.