Menneskerettigheter

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Menneskerettigheter

FN’s menneskerettighetserklæring fokuserer på alle aspekter ved et menneskes liv, og sier at “Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter” som sin første artikkel. Dette innebærer for eksempel at all burde ha en høy levestandard, ha lik tilgang til medisinering, gode sanitære behov, infrastruktur, ytringsfrihet osv. Dessverre skjer brudd på menneskerettighetene altfor ofte. CISV ønsker å bevisstgjøre sine medlemmer på de tretti artiklene som omhandler rettighetene alle mennesker bør inneha, så de kan være bevisste på rettighetsbrudd.

Andre organisasjoner som jobber med Menneskerettigheter:

Amnesty International

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. De er politisk uavhengig og tar ikke imot statlig støtte. De står fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted.

Atlas Alliansen

Atlas Alliansen er funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse. Siden 1981 har alliansens medlemsorganisasjoner brukt egne erfaringer og kompetanse i bistandsarbeidet for å styrke menneskerettighetene til funksjonshemmede og tuberkuloserammede.

Human Rights House Network

Human Rights House Network er et forum for samarbeid mellom de etablerte og kommende Human Rights Houses. Siden 1989 ulike frivillige organisasjoner i Europa (to i Norge), Afrika og Asia bli en del av nettverket. HRHN beskytter, styrker og støtter menneskerettighetsorganisasjoner.

www.menneskerettigheter.no

Dette er den norske menneskerettighet portalen, drives av HRHN, hvor du kan finne flere nyheter og ressurser i HR tema. De også driver en spesiell sider for elever og studenter: http://www.menneskerettigheter.no/Skole, hvor de kan finne masse informasjoner i forkjelige tema.