ASK-modellen

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

ASK-modellen

Aktive Verdensborgere trenger en kombinasjon av Holdninger, Ferdigheter og Kunnskap (Attitudes Skills and Knowledge) – ASK. Alle CISV sine aktiviteter har som mål å forandre eller bevisstgjøre en eller flere av deltakernes ASK.

Holdninger – hvordan vi tenker og opptrer:

 • Ha et åpent sinn
 • Opptre fleksibelt
 • Ønske å inkludere mennesker
 • Ansvarsfølelse for våre egne handlinger og valg

Ferdighet – våre ferdigheter til å:

 • Kommunisere
 • Lede
 • Reflektere over seg selv
 • Løse problemer på en kreativ måte

Kunnskap – informasjon vi tilegner oss om:

 • Gruppedynamikk
 • Samfunnsproblematikk
 • Geografiske fakta
 • Miljøspørsmål

Alle våre program har fire individuelle utdanningsmål hvilke bygger på Holdninger, Ferdigheter og Kunnskap. Målene for programmene finnes i vår Utdanningsguide (Big Education Guide) og i ”Biblioteket” (The Library), som du finner på http://resources.cisv.org

Active global citizenship