Erfaringsbasert læring

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Erfaringsbasert læring

Erfaringsbasert læring, eller ‘Learning by Doing’, er helt enkelt filosofien om at man lærer minst like godt fra opplevelser og erfaringer som fra f.eks lesing av bøker eller å høre på forelesninger. Denne prosessen er karakteristisk for CISV’s programmer, og siden vi mener den er effektiv og morsom er, den sentral i alle våre aktiviteter. Man kan dele inn erfaringsbasert læring i fire trinn:

Trinn 1 Gjør: en fredsutdanningsaktivitet

Trinn 2 Reflekter: over hvilke ASK du har lært gjennom denne aktiviteten

Trinn 3 Generaliser: over hvordan det du har lært kan brukes i en annen setning.

Trinn 4: Ta i bruk: dine nye ASK i en handling.

I blandt inntreffer ta-i-bruk-biten av prosessen i løpet av et CISV-program, noe som er flott å se. Imidlertid kan dette av og til ta lenger tid. Noen ganger innfinner situasjonen hvor man får muligheten til å bruke sine nye ASK først etter programmet.

Det er på denne måten Erfaringsbasert læring hjelper deltakerne å bli Aktive Verdensborgere.

learning by doing