Kvalitetssikring

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Kvalitetssikring

Hvordan vet vi at vi er flinke på det vi gjør?

I egenskap av å være en utdanningsorganisasjon er det viktig å ha verktøy for å:

  • Sikre kvaliteten på våre program for alle våre deltakere
  • Forbedre det vi gjør fra år til år
  • Dele det vi gjør bra med andre
  • Vise at vi klarer å nå våre mål.

Utdanningsevaluering hjelper oss å oppnå alt dette. Prosessen starter i begynnelsen av et program og brukes jevnlig frem til slutten. Den hjelper oss å planlegge aktiviteter som samsvarer med programmets fokusområder, og tillater oss også å se hvordan hver enkel deltakere utvikler sine ASK.

I slutten av programmet samler vi inn informasjon fra samtlige CISV-program for å danne oss et bilde over hvor vellykkede programmene har vært. Denne prosessen lar oss også se hvilke fokusområder som har blitt brukt, slik at vi kan se hvordan spredningen av utdanningsinnholdet, på kryss av våre programmer, har vært. Med dette som bakgrunn kan vi se om det er noe som behøver mer fokus i fremtidige ledertreninger eller fremtidige aktiviteter.

Denne prosessen viser oss hvor flinke vi er til å utdanne og inspirere mennesker til å engasjere seg for en mer rettferdig og fredelig verden.