Utdanningsprinsipp

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Utdanningsprinsipp

Alle CISV-programmer har et fokus på fredsutdanning. Vi bruker dette fokus for å inspirere våre deltakere til å bli Aktive Verdensborgere. Selv om CISV finnes i over 60 land så forenes vi rundt våre utdanningsprinsipper og dermed blir opplevelsen den samme uansett hvor i verden du deltar på en CISV-aktivitet. Utdanningsprinsippene reflekterer måten vi tenker på og opptrer.

Våre utdanningsprinsipper:

  • Vi verdsetter menneskers likheter og setter pris på forskjellene.
  • Vi støtter sosial rettferdighet og like muligheter for alle.
  • Vi oppmuntrer til konfliktløsning på fredlige måter.
  • Vi støtter utviklingen av bærekraftige løsninger på problem som gjelder vår innvirkning på hverandre og miljøet rundt oss.