Barneleir

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Barneleir

Ta kontakt med barneleirskomiteen ved å sende en e-post til village(@)no.cisv.org

Barneleirskomiteen 2017-2018:

Eirin Berge (leder) Buskerud
Christer Brå Johansen Trøndelag
Henriette Jensen H/Bergen

 

I CISVåret 2017-2018 består barneleirkomiteen av Eirin Berge (leder), Christer Brå Johansen og Henriette Sæbø Jensen. Vi er her for å bistå fylkeslagene i saker som dreier seg om CISV-programmet Barneleir. Det omfatter alt fra arrangering av leir, utsending av delegasjoner,  og hvem som kan delta. Av konkrete arbeidsoppgaver arrangerer vi leir kickoff for dem som skal arrangere leir, leirlederseminar for leirlederne av disse, og vi står for trekningen av Juniorlederne(JC).


Bare ta kontakt med oss om du lurer på noe!