Vår historie

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Vår historie

Hva er CISV, og hvor kommer CISV fra?

CISV kommer fra Auschwitz, Bergen-Belsen, Hamburg, Verdunnes, Ardennes, og Stalingrad. Fra et utbombet London og Tyskland, fra 9. april 1940 og 7. eller 8. mai 1945.

CISV ble født i en beleiret bunker i Berlin, og på slettene mellom Brest-Livorsk og Moskva, og en oppstand i en ghetto i Warszawa. CISV er et barn født av en ilddåp.
Når Doris Allen gikk ned en gate i 1946, og ideen om CISV kom opp, er det på et bakteppe av et Europa i ruiner, og en krig som har favnet hele kloden. Fra Nordkapp til Montevideo, fra London til Tokyo har mennesker blitt skutt, gasset og sprengt i luften i kamp for liv og frihet.
Mens jernteppet senker seg fra Adriaterhavet til Nordishavet, og Europa kjemper for livet etter krigens redsler, og bildene av lidende barn og voksne pryder sidene i verdens aviser, kommer ideen om barn som grunnlaget for verdensfreden.

Det er neppe tilfeldig at den kommer i 1946. Når «Aldri mer» er det som hviskes og ropes over hele verden, er det ikke rart at man ønsker å begynne med barna.
Allen var ikke den første som så betydningen av barn, og å forme deres holdninger. Til alle tider og i alle samfunn, har det vært grunnleggende å overføre de voksnes erfaringer og gode holdninger til barn. I mange tilfeller, både før og etter 2. verdenskrig er dette dessverre blitt misbrukt av organisasjoner og regimer for å indoktrinere til «den eneste rette lære».

Det som var nytt, var tanken om at barn selv er en ressurs, en barnlig rikdom som måtte bevares før det er for sent. Når barn møtes før de har fått lære de voksnes fordommer, lærer de at det er deres toleranse som er svaret, ikke foreldregenerasjonens forestilling om afrikanergutten «Bongo fra Kongo».
Dette var nytt. Dette var og er tanken om en spire som skal vokse og gro på egne premisser for å forme vår verden.

Formålet med CISV er fred. Alle andre formål kommer i annen rekke. Våre arbeidsmetoder og programmer er bygget opp for nå dette målet.

En toleranseorganisasjon

Det er mange organisasjoner som roper høyt. CISV er mer stillferdig. Ingen resolusjoner, ingen demonstrasjonstog eller harmdirrende leserinnlegg om USAs bombing av Vietnam. CISV fokuserer på å skape venner og vennskap, ikke på å rette pekefingeren mot feil og mangler.
CISV er inkluderende, og har derved fått muligheten til å ha aktive organisasjoner og medlemmer i land hvor demokrati og menneskerettigheter kanskje ikke har de beste kår. For CISV er dette meget viktig. Det betyr at man lærer hverandre å kjenne som mennesker, og ikke som representanter for regimer, land eller politiske retninger. Dermed lærer man at mennesker har menneskeverd uansett regjering.

CISV er en organisasjon for ungdom mellom 10 og 70. Hovedtanken bak CISV var og er knyttet til barn og unge, å nå dem før fordommene fester seg. De fleste aktiviteter og programmer er tilpasset barn og unge.
Men hvem er egentlig med på en barneleir? Lederne skal være over 21 fylte år, og stab, leirkomité og kjøkkenansvarlige er ofte eldre. I vertsfamiliene møter foreldre sine og andres barn i en helt ny rolle. Leiren involverer unge og gamle i forskjellige roller.

En fredsutdanningsorganisasjon

Hva lærer du i CISV ? CISV er ingen forkynnende organisasjon. Likevel har CISV en målsetning om å lære andre for å oppnå fred. Er det mulig?

Vi i CISV tror det. Kanskje er erfaring riktigere en læring. Læring forbindes ofte med en foreleser eller lærer som legger frem sitt budskap. I CISV er det viktigere å erfare at mennesker er likeverdige uansett kultur, og at venner er venner uansett hvor de kommer fra.
For å oppnå dette, bringer CISV barn og unge fra forskjellige land og kulturer sammen. Vi tar opp temaet fred i våre aktiviteter, men uten å legge ordene i munnen på deltakerne. De skal selv finne ut av både hva, og hvor viktig fred er. Etter hvert som deltakerne blir eldre, blir diskusjonene mer omfattende og dyptgående

En organisasjon for fredsutdanning av ungdom

Hovedfokuset i CISV ligger på fredsutdanning av ungdom mellom 11 og 18, og våre programmer er tilpasset deltakere i denne aldersgruppen. Deltakere på en barneleir er for eksempel 11 år. Tanken bak er at deltakerne skal være på et tilnærmet likt modenhetsnivå. Det er viktig for å få gode diskusjoner og meningsutveksling.
Fokuset på ungdom påvirker også arbeidsmetodene. Barneleir er i hovedsak læring på barns internasjonale språk – lek. Seminarleir for 17-18 åringer blir i større grad preget av for eksempel diskusjoner. Pedagogikken tilpasses deltakerne.

CISV Norge i dag

CISV Norge består i dag av 3500-4000 medlemmer, spredt over 18 fylkeslag (Oslo og Akershus er ett fylkeslag). Vi er et av de største og mest aktive landene i CISV internasjonalt, og spesielt innen barneleirprogrammet.
Organisasjonen har over de siste 50 årene bygget opp kunnskap, erfaring og kompetanse. I dag står den frem med godt utviklet ledertrening, og arrangerer og deltar på alle typer programmer og aktiviteter i CISV. I tillegg drives en aktiv virksomhet for hjelpe og støtte utviklingen av CISV i Baltikum og Russland.
Etter 50 år er fokuset fortsatt fred gjennom vennskap. De virkemidlene som er utviklet gjennom disse årene gjør CISV til en unik formidler av toleranse. Mange tusen barn, unge og voksne har lært kulturell forståelse og toleranse gjennom organisasjonen.
I et nytt årtusen skal CISV fortsette å bidra til fred gjennom å la kulturer møtes. Krig er materialisert frykt, frykt kommer av kulturell uvitenhet, CISV gir flerkulturell kompetanse.

«Det er godt med millioner av venner – man kaster ikke bomber på folk man kjenner»
– Tage Danielsson

Bli venner med oss du også !