1950-tallet

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

1950-tallet

Det var en gang…

…for 50 år siden. Det var den 11. August 1946, det var særdeles varmt, og på en parkbenk i New York sitter Doris Allen og leser sin avis…

Hun leser en artikkel som foreslår at FN skal opprette et institutt for akademikere fra hele verden. Her skulle de diskutere deres egne fagområder, som historie, økonomi og samfunnsvitenskap. Gjennom å gjøre dette skulle deltakerne forstå hverandre, noe som igjen skulle minske risikoen for krig. Doris var uenig i dette. Hun mente at hos akademikere (egentlig hos de fleste voksne mennesker) vil fordommene dominere så mye at diskusjonene ville ikke endre menneskene i stor nok grad til at man ville oppnå det man ønsket seg.

Doris tenkte videre og under et møte i Psykologiforeningen uttalte hun, «[…] det er noe vi kan gjøre, vi kan la unge som enda ikke er voksne leve sammen i en leirsituasjon slik at de kan lære å bli venner før fordommene stikker så dypt som de gjør hos voksne mennesker.»

Et av målene til Doris var at barn som hadde vært på barneleir skulle vokse frem og bli morgendagens ledere. Hun søkte derfor etter barn med «spesielle evner» til den første leiren. Håpet var å utdanne en generasjon med ledere som hadde større kulturell forståelse og mindre fordommer. Med andre ord; En generasjon ledere som hadde et ønske om verdensfred.

Det viste seg ganske vanskelig å få realisert drømmen om en barneleir slik Doris tenkte seg det. UNESCO, FNs organ for utdanning, forskning og kultur, stilte seg tvilsomme til ideen, og ønsket ikke å organisere en slik leir i FNs regi. Det å holde en leir ville også bli veldig dyrt. Det ble regnet ut at det ville koste ca $40 000 for hele leiren, inkludert flyreise for alle deltakerne til USA. Dette var veldig dyrt i 1951 og utgjorde omtrent 67% av totalkostnaden. Reisekostnader forblir en av de største utfordringene gjennom hele 50-tallet.

Det ble tilslutt klart at det var mulig å avholde leir sommeren 1951. Invitasjoner ble sendt rundt hele verden, og i Norge var det Norges Lærerlag som mottok invitasjonen. Norge ble bedt om å sende en delegasjon bestående av 6 barn og 2 voksne ledere. Initiativtaker i Norge ble Erling Slaatto, som på den tiden jobbet i sekretariatet i Norsk Lærerlag. Forfatteren Jo Tenfjord ble valgt ut til å være den andre norske lederen. Begge ble senere sentrale i utviklingen av CISV nasjonalt og internasjonalt.

Leiren i en forstad til Cincinnati, USA, var et vellykket prosjekt. Målet videre var at det skulle avholdes 12 leire i 1952, en i hvert land som hadde hatt deltakere i 1951. Dette viste seg ikke å være mulig, men det ble avholdt en leir – i Frankrike, denne gangen uten norske deltakere.
I begynnelsen ble arbeidet i Norge organisert gjennom «Norsk CISV Komité», som samarbeidet tett med Norges Lærerlag. Utenom å sende delegasjoner på leire skjedde det lite i Norge, det var ennå ingen «ordentlig» organisasjon slik vi kjenner CISV i dag. Komiteen drev hovedsakelig med å plukke ut delegasjonene som skulle få reise ut. Lederne var oftest 30-50 år gamle, men da som nå var det mest snakk om lærere, studenter og noen husmødre.

Delegasjonene på 50-tallet ble sendt ut fra hele landet, men med en vekt på Oslo og områdene rundt. Norges første leir ble avholdt i 1956 på Darbu i Buskerud, og Norge avholdt leire hvert år siden den gang, unntatt i 1973 og ’74.
1956 var også det året CISV fikk sine første vedtekter – en konstitusjon. Arbeidet ble gjort i forbindelse med barneleiren som ble holdt på Frostavallen i Sverige. Navnet på organisasjonen ble «Children’s International Summer Villages International Association (CISV International)». CISV fikk også sitt første «Board of Directors». Brita Dannfeldt ifra Sverige ble valgt som den første lederen. Konstitusjonen skisserte opp organisasjonsstrukturen og mål for organisasjonen. En hadde nå et felles mål for organisasjonen, og definerte rammer for arbeidet videre.

CISVs første tiår avsluttes med at et nytt CISV program ser sin spede begynnelse. «Reunion Camps» blir forløperen til Seminarleir. Den første ble avholdt i 1959, som en gjenforeningsleir for deltakere fra tidligere leire.