1990-tallet

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

1990-tallet

Av: Lene Eltvik

Å bli bedt om å skrive om CISV i Norge på 90- tallet var litt av en oppgave. Hvor skal en begynne og hvor skal en slutte…

Jeg begynte med å lese årsberetninger fra 1990 og frem til i dag. Hvor var vi, og hvor er vi?
Det som slår meg er at egentlig kan 90-tallet beskrives som byråkratiseringens 10-år. Innad i organisasjonen så vel som utad. De fleste av de retningslinjer vi i dag styrer organisasjonen vår etter er blitt vedtatt på 90-tallet.
Hvorfor?

Jeg tror det har å gjøre med den veksten vi har vært igjennom, og den endring som har vært i krav til dokumentasjon fra myndighetene. Fra midten av 80 tallet var det fokusert veldig på vekst. Skulle CISV Norge kunne søke om medlemskap i LNU – Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner var et av kravene å ha minimum 25 lokallag. Dette oppnådde man allerede i 89, men kun 13 fylker i Norge var representert. Antall lokallag har dessverre ikke økt på 90-tallet, men da Vestfold kom med som fylkeslag i februar 1998 var vi endelig representert i alle fylker i Norge.

Med veksten har det også vært et større behov for skrevne retningslinjer og spilleregler, samtidig som samfunnet rundt oss også har krevd en utvikling.

Som nevnt tidligere arbeidet CISV Norge i mange år for å kunne oppfylle kravene for å kunne søke medlemskap i LNU. Et medlemskap her ville ikke minst ha mye å si for økonomien til CISV Norge. I 1990 var alle krav oppfylt, og på Landsmøtet i 1991 vedtok man å søke medlemskap. Dette ble innvilget og siden 1993 har driftsstøtte fra barne- og familiedepartementet vært CISV Norge sin viktigste inntektskilde. Og dermed sikret drift av sekretariatet i Oslo. Medlemskapet i LNU har også bidratt til å gjøre oss mer kjent som barne- og ungdomsorganisasjon, samtidig som vi har hatt muligheten til å bli kjent med andre organisasjoner lik vår egen. I løpet av 90 tallet ble CISV også medlem av studieforbundet for norske freds- og solidaritetsorganisasjoner.

Når det gjelder medlemstall hadde vi vår storhet i 1992 med 4400 medlemmer. Siden den gang har det minket og de siste årene stabilisert seg på rundt 3600
Antall aktiviteter har også holdt seg jevnt på 90 tallet. Stort sett har CISV Norge arrangert mellom 5-7 leire årlig, med unntak av rekordåret 2000 hvor vi hadde 8 barneleire og en summer camp. Antall interchanger og summercampdelegasjoner har også holdt seg på et jevnt nivå med 10-15 og 3-4 delegasjoner. CISV Norge arrangerte sin første summercamp i Bergen i 1995.

Endringer og milepæler gjennom på 90-tallet
Gjengangere på Landsmøter har vært risikostyring og medlemsregister. Det siste ikke minst etter at CISV sammen med flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner i februar 1996 ble anmeldt av samferdselsminister Kjell Opseth for medlemsjuks.

Heldigvis ble det ikke så mye mer enn anmeldelsen. Høsten 96 fikk vi beskjed om at den var henlagt. Men arbeidet med å utvikle et system som sikret oss rette medlemstall fortsatte helt frem til det høsten 1999 ble vedtatt å sette medlemsregisteret ut til et eksternt firma.
Flere lokallag og fylkeslag har og betydd større behov for kurs og utviklingsseminar i fylkeslagene. Sentralstyret sin sammensetning ble i 1995 endret ved at man oppnevnte en organisasjonsutviklingskomite, og en organisatorisk nestleder i CISV Norge. Dette har bidratt til å sette fokus ikke bare på det organisatoriske, men også på bruken av strategi- og handlingsplaner ute i fylkeslagene.

Internasjonalt har CISV Norge bidradd med mye på 90 -tallet. Startskuddet gikk vinteren 1990 etter revolusjonen i Romania. CISV Norge startet en innsamlingsaksjon hvor pengene skulle deles mellom CISV arbeid i Romania og støtte til barnehjem. Dette ble begynnelsen på et bilateralt samarbeid. Tidligere var det den internasjonale promotion komiteen som styrte all utvikling av CISV i nye land. CISV Norge innførte en ny arbeidsmåte da en startet med å koble nye og veletablerte CISV land som «par». Senere er Latvia og Russland blitt CISV Norge sine samarbeidspartnere, et samarbeid begge parter har lært mye av.

Også internasjonalt kan en si at byråkratisering er en samlende betegnelse på 90-tallet. Risikostyring og gjennomgang av vedtekter og retningslinjer har preget hele 90-tallet. En av de store utfordringene har vært å utarbeide ny avtale om ansvarsforsikring for CISV International. Ingen forsikringsselskaper hadde erfaring i å samarbeide med en organisasjon som var representert i så mange land og flyttet på så mange barn og unge hvert år. Aktiviteten internasjonalt har også holdt seg stabil. I 1999 dukket en ny aktivitet opp, IPP – International Peoples Project.