For deg mellom 11 og 15

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

For deg mellom 11 og 15

Barneleir (11 år)

Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leire i verden hver sommer, og CISV Norge sender hvert år ut i underkant av 50 delegasjoner. En delegasjon består av 2 gutter, 2 jenter og 1 voksen leder (eldre enn 21 år). En barneleir varer i 4 uker.

 

Klikk her for å søke! (åpner i slutten av september, søknadsfristen for barneleir 2019 er 1. desember)

 

Youth Meeting (12-13, 14-15 år)

Youth Meeting er den minst formelle aktiviteten i CISV. Et youth meeting varer i en uke, og foregår enten i jule- eller påskeferien. De deltakerne reiser med leder men kommer ikke nødvendigvis fra samme fylkeslag.

 

Klikk her for å søke! (åpner i slutten av september, søknadsfrist for youth meeting er 1. desember)

 

Interchange (12-15 år)

Interchange er det programmet i CISV som involverer familien mest. Utgangspunktet er en utveksling mellom to land, hvor barna bor hos hverandre, først i det ene landet og deretter på gjenvisitt i det andre landet. Man blir veldig godt kjent med den man bor hos, men det er også satt av tid til at delegasjonen skal bli godt kjent. Varighet er mellom 2-4 uker i hver land, noe som avhenger av hvor langt man reiser. Interchange delegasjonene er enten satt sammen av 12-13,13-14 eller 14-15 åringer. Hver delegasjon består av rundt 10 barn, en voksen leder samt kanskje en juniorleder.

 

Klikk her for å søke! (åpner i slutten av september, søknadsfristen for interchange er 1. desember)

 

Step Up (14-15 år)

Step Up er en leiraktivitet tilpasset 14-15 åringer. Det er det nyeste programmet til CISV. Den største forskjellen mellom Step Up og barneleir (Village) er at her får barna større ansvar for innhold og struktur på leiren. Leiren varer i 23 dager, med rundt 9 delegasjoner, hver bestående av 2 gutter, 2 jenter og en voksen leder. Det arrangeres separate leire for 14 og 15 åringer.

 

Klikk her for å søke! (åpner i slutten av september, søknadsfristen for step up er 1. desember)