Lokale aktiviteter

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Lokale aktiviteter

Mosaic

Mosaic er det programmet i CISV som foregår året rundt, både lokalt og på et nasjonalt nivå. Det finnes noen klare regler for hva en Mosaic-aktivitet kan være, men ellers er det kun fantasien som setter begrensninger!

CISV har også mange aktiviteter for 11-15 åringer i lokallagene.
Se oversikt over lokallagene våre her: CISV lokalt