Foreldre

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Foreldre

Å være barn eller ungdom og vokse opp i dag er ikke slik det var for 20 år siden. For 20 år siden var det heller ikke slik det var 20 år tidligere. Verden forandrer seg raskt og konstant. Grenser blir brutt ned og nye grenser skapes.  Vår lokale kultur blir mer enn noensinne påvirket av personer fra alle verdenshjørner. Verden i dag er både global og lokal.

CISV utfordrer oss til å lære mer om oss selv, om andre kulturer og om hvordan vår verden fungerer. Vi må snakke, lytte og forstå for å kunne samarbejde med mennesker på tvers av grenser. Vi skal forebygge og håndtere konflikter i hverdagen, i samfunnet og i hele verden omkring oss.

Å delta i en CISV-aktivitet er ofte en sterk opplevelse. Barna kommer tilbake med så mange historier å fortelle og så mange nye erfaringer. Det å delta i en CISV-aktivitet er positivt og lærerikt for hele familien. Så CISV er ikke bare for barn, det er en familieopplevelse.