International People’s Project

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

International People’s Project

International People’s Project (IPP)

International People’s Project (IPP) er en aktivitet som fokuserer på et spesifikt tema. Aktiviteten har en praktisk del, der deltakerne jobber med et konkret prosjekt i samarbeid med en partnerorganisasjon, og det vil også være seminarer og aktiviteter som blir organisert av partnerorganisasjonen og/eller andre eksperter.

Å delta på et IPP gir deg mulighet til å jobbe med spennende prosjekter og til å bli kjent med utfordringer i samfunnet og lære om ulike måter å møte dem på.