Leder

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Leder

Leder – Barneleir

Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leire i verden hver sommer. En barneleir består av 12 delegasjoner, fra 12 forskjellige land. Hver delegasjon består av 2 gutter, 2 jenter (alle 11 år) og 1 voksen leder (eldre enn 21 år). I tillegg deltar 6 juniorledere samt en stab på 4-6.Lederens hovedansvar er de fire barna han har med seg. I tillegg så er det lederene som planlegger de daglige aktivitetene under leiren. Det å være leder er en ansvarsfull men meget spennende jobb. En leder betaler ikke for å delta på leiren.
En barneleir varer i 4 uker.

Klikk her for å søke! (søknadsskjema åpner i slutten av september/starten av oktober)

Leder – Interchange

Interchange er det programmet i CISV som involverer familien mest. Utgangspunktet er en utveksling mellom to land, hvor barna bor hos hverandre, først i det ene landet og deretter på gjenvisitt i det andre landet. Man blir veldig godt kjent med den man bor hos, men det er også satt av tid til at delegasjonen skal bli godt kjent. Varighet er mellom 2-4 uker i hver land, noe som avhenger av hvor langt man reiser. Interchange delegasjonene er enten satt sammen av 12-13,13-14 eller 14-15 åringer. Hver delegasjon består av rundt 10 barn, en voksen leder samt kanskje en juniorleder.
Lederens hovedansvar er de barna han har med seg. I tillegg så er det lederene som planlegger en del av aktivitetene under de samlingene man har som delegasjon. Det å være leder er en ansvarsfull men meget spennende jobb. En leder betaler ikke for å delta på interchange.

Klikk her for å søke! (søknadsskjema åpner i slutten av september/starten av oktober)

Leder – Step Up

Step Up er en leiraktivitet tilpasset 14-15 åringer. Det er det nyeste programmet til CISV. Den største forskjellen mellom Step Up og barneleir (Village) er at her får barna større ansvar for innhold og struktur på leiren. Leiren varer i 3 uker, med rundt 9 delegasjoner, hver bestående av 2 gutter, 2 jenter og en voksen leder. Det arrangeres separate leire for 14 og 15 åringer.
Lederens hovedansvar er de fire barna han har med seg. I tillegg så er det lederene som hjelper deltakerne med å planlegge de daglige aktivitetene under leiren. Det å være leder er en ansvarsfull men meget spennende jobb. En leder betaler ikke for å delta på leiren.

Klikk her for å søke! (søknadsskjema åpner i slutten av september/starten av oktober)

Leder – Youth Meeting

Eit Youth Meeting (IYM) er ein kort, regional leir på anten 8 eller 15 dagar med om lag 30 deltakarar frå ulike land. Kvart IYM har eit tema som deltakarane skal utforske både før og under leiren gjennom aktivitetar og diskusjonar. Deltakarane er sjølv med på å planlegge og gjennomføre aktivitetar. Deltakarar over 16 reiser utan leiar.

Klikk her for å søke! (søknadsskjema åpner i slutten av september/starten av oktober)

Leder – Mosaikk

Mosaikk er det programmet i CISV som foregår året rundt. Det finnes ingen grenser for Mosaikk, og kun fantasien begrenser. Mosaikk foregår lokalt!

 

Klikk her for å søke! (søknadsskjema åpner i slutten av september/starten av oktober)