Kontrollpanel

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Kontrollpanel

Velkommen til kontrollpanelet! Her kan du lyse ut frivillige verv for din komité eller ditt lokallag. Formålet med dette forumet er å samle ulike ledige verv i vår organisasjon slik at personer som ønsker å bidra kan enkelt få en oversikt. Når vervet/rolle ikke lenger er tilgjengelig, kan du enkelt velge «besatt» så vil den fjernes fra oversikten. Har du spørsmål om hvordan dette gjøres, ta kontakt med sekretariatet – norway@cisv.org.

Mine utlysninger


Alle utlysninger gjennomgås manuelt av kontoret før publisering.

Lys ut en ny stilling

La stå tomt om sted ikke er viktig


← Gå tilbake til ledige verv-siden