Prosjekter med CISV Colombia

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Prosjekter med CISV Colombia

CISV Norge og CISV Colombia har de siste årene hatt et samarbeidsprosjekt hvor to deltakere fra hver organisasjon jobber sammen i 10 måneder. Sammen skal prosjektet utarbeide nye metoder og ressurser som kan forbedre kvaliteten på fredsutdanning, styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene og bidra til lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid i Norge og Colombia.

Prosjektet starter i midten av august 2014 hvor prosjektteamet skal jobbe sammen i Bergen i fire måneder. Fra og med januar skal de jobbe sammen i fire måneder i Medellín, Colombia. Alle utgifter innenfor prosjektet, kost og losji er dekket.

Du kan finne mer informasjon om prosjektet her

Om dette er noe for deg så send din CV og søknad til norway@cisv.org. Søknadsfrist: 1. februar 2016 kl. 23:59 lokal tid

Om du har noen spørsmål, vennligst ta kontakt med oss på e-post: norway@cisv.org eller telefon: 95028296