Lokallag

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Lokallag

CISV Norge har lokallag og aktiviteter i nesten alle fylker i Norge. Vi er et av CISV landene i verden med flest fylkes- og lokallag.

Nå er vi representert i 14 fylker og har tilsammen 22 fylkes- og lokallag, noen mer aktive enn andre.

Alle våre lokallag drives av frivillige og det er derfor alltid enklest for dem at dere sender en e-post for å komme i kontakt med dem. Ønsker du å snakke med noen på telefon så bør du sende en e-post og etterspørre om noen fra fylkes-/lokallaget kan ringe deg tilbake når de har mulighet.

HER FINNER DU KONTAKTINFORMASJON til alle lagene 

 

 

 

 

Besøk sidene til laget der du bor og se hva som skjer der!