Ressurser

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Ressurser

I CISV Norge sin verktøykasser finner du:

Rekrutteringsmateriale: plakater, en brosjyre, facebook bilder, facebook bannere og bilder til andre sosiale media

Guider: Norske og internasjonale guider for programmene til CISV

Info-file: CISV Norge sine vedtekter og retningslinjer

Protokoller: Protokoller fra CISV Norge sine møter

Skjema: Alle skjema du behøver hvis du skal være med på CISV sine program