Frifond

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Frifond

FRIFOND TILDELING 2016

Her er oversikten over tildelingen til de ulike lokallagene

CISV sine retningslinjer for bruken av Frifond-midlene kan du lese her:

D-56 Fordeling av Frifond Organisasjon

Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske
rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige
organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Frifond blir forvaltet av Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk musikkråd i fellesskap.
Disse to administrerer hver for seg ulike deler av Frifond. Disse retningslinjene gjelder Frifond
organisasjon forvaltet av LNU.

Eksempel Frifond regnskap

Mal Rapport Frifond