Protokoller

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Protokoller

2019

Sentralstyremøter

Januarmøtet 18.-20.januar

13.februar

Marshelgen 1.-3.mars

13.mars

28.mars

5.april

25.april

19.mai

2018

Landsmøtet

Protokoll landsmøtet 14.-15.april 2018

Årsberetning CISV Norge 2017

Representantskapsmøter

Vår 2018

Høst 2018

Sentralstyremøter

04.01.2018 

Januarmøtet 12.-14.januar 2018

28.01.2018

19.02.2018

Marsmøte 9.-11.mars 2018

23.04.2018

14.05.2018

30.05.2018

15.08.2018

17.09.2018

11.10.2018

31.10.2018

26.11.2018

06.12.2018

2017

Landsmøtet

Protokoll LM2017 22.-23.04.17

Årsberetning CISV Norge 2016

Representantskapsmøter

15.01.17

23.04.17

10.-12.11.17

Vedtatt Budsjett for 2018

Delegasjonfordeling Barneleir 2018 (oppdatert pr. 20.02.18)
Delegasjonsfordeling Step Up 2018 (oppdatert pr. 20.02.18)

Sentralstyremøter

05.01.17

13.-15.01.17

31.01.17

13.02.17

10.-12.03.17

29.03.17

14.05.17

29.05.17

9.-11.06.17

14.08.17

25.-27.06.17

2016

Landsmøtet

Representantskapsmøter

Sentralstyremøter

2015

Landsmøtet

Representantskapsmøter

Sentralstyremøter

2014

Landsmøtet

Representantskapsmøter

Sentralstyremøter

2013

Landsmøtet

Representantskapsmøter

Sentralstyremøter

2012

Landsmøtet

Representantskapsmøter

2011

Landsmøtet

Representantskapsmøter

2010

Landsmøtet

Representantskapsmøter

Sentralstyremøter