Protokoller

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Protokoller

2018

 

Landsmøtet

Protokoll landsmøtet 14.-15.april 2018

Årsberetning CISV Norge 2017

 

Representantskapsmøter

 

Sentralstyremøter

 

2017

Landsmøtet

Protokoll LM2017 22.-23.04.17

Årsberetning CISV Norge 2016

 

Representantskapsmøter

15.01.17

23.04.17

10.-12.11.17

Vedtatt Budsjett for 2018

Delegasjonfordeling Barneleir 2018 (oppdatert pr. 20.02.18)
Delegasjonsfordeling Step Up 2018 (oppdatert pr. 20.02.18)

Sentralstyremøter

05.01.17

13.-15.01.17

31.01.17

13.02.17

10.-12.03.17

29.03.17

14.05.17

29.05.17

9.-11.06.17

14.08.17

25.-27.06.17

2016

Landsmøtet

 

Representantskapsmøter

 

Sentralstyremøter

 

2015

Landsmøtet

 

Representantskapsmøter

 

 

Sentralstyremøter

 

2014

Landsmøtet

 

Representantskapsmøter

 

Sentralstyremøter

 

2013

Landsmøtet

Representantskapsmøter

Sentralstyremøter

2012

Landsmøtet

Representantskapsmøter

2011

Landsmøtet

Representantskapsmøter

2010

Landsmøtet

Representantskapsmøter

Sentralstyremøter