Info-file

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Info-file

CISV Norge sin Info-file
Her finner du CISV Norge sine vedtekter og retningslinjer

D-1-A Vedtekter CISV Norge (Rev. LM2018)

D-1-B Vedtekter CISV Fylkeslag

D-1-C Vedtekter CISV Lokallag

D-4 Kontaktinformasjon fylkes- og lokallag i CISV Norge

D-6 Agenda – Sentralstyremøte

D-7 Agenda – Landsmøte

D-8 Agenda – RSM Vår

D-9 Agenda – RSM Høst

D-11 Retningslinjer valgkomité (Rev. RSMH 2001)

D-15 Arbeidsbeskrivelse Nasjonal Representant 2015

D-16 Arbeidsbeskrivelse Sentralstyret (Opprettet RSMV 2017)

D-17 Arbeidsbeskrivelse Leder Sentralstyret (Oppdatert RSMV 2018)

D-18 Arbeidsbeskrivelse Nestleder Sentralstyret (Oppdatert RSMV 2018)

D-19 Arbeidsbeskrivelse Programansvarlig Sentralstyret 2017

D-20 Arbeidsbeskrivelse Utviklingsansvarlig Sentralstyret (oppdatert RSMV 2018)

D-21 Arbeidsbeskrivelse Økonomiansvarlig Sentralstyret 2015

D-22 Arbeidsbeskrivelse Programkomiteen (Opprettet 2019)

D- 23 Arbeidsbeskrivelse Ressurskomiteen (Opprettet 2019)

D-24 Arbeidsbeskrivelse Utviklingskomiteen (Opprettet 2019)

D- 25 Arbeidsbeskrivelse Kommunikasjonskomiteen (Opprettet 2019)

D-26 Arbeidsbeskrivelse Utdanningskomiteen (Opprettet 2019)

D-32 Arbeidsbeskrivelse Kontrollkomité (Rev. RSMH 2016)

D-33 Arbeidsbeskrivelse Juniorkomité (Rev. RSMV 2017)

D-34 Arbeidsbeskrivelse Risk Management Komiteen (Oppdatert RSMH 2018)

D-35-A Delegasjonsfordelingsprinsipp (Rev. RSMV 2017)

D-35-B Skjematisk fremstilling av delegasjonsfordelingsprinsipp

D-36-A Fordeling av delegasjoner – Barneleir (Rev. RSMV 2017)

D-36-B Fordeling av delegasjoner – Step Up (Rev. RSMV 2017)

D-36-C Prosedyre for fordeling av Youth Meeting-delegasjoner (Vedtatt RSMV 2018)

D-37 Nasjonale avgifter 2019

D-38 Retningslinjer for uttak av juniorleder (JC) (Rev. RSMV 2017)

D-40 CISV Norges Selvassuranseordning (Rev. RSMV 2018)

D-41 Disponering av egenkapital (Rev. LM 2015)

D-42 Retningslinjer for økonomisk støtte til fylkeslagene (Vedtatt LM 1990)

D-43 Retningslinjer for økonomisk støtte til seminarer og kurs (Rev. RSMV 2017)

D-45 Retningslinjer for leirarrangør (Rev. RSMH 2017)

D-46-A Kriterier for utvelgelse og sammensetning av stab (Rev. RSMH 2018)

D-46-B Retningslinjer for reisestøtte for internasjonale stabsmedlemmer til STAS (Rev. RSMV 2017)

D-47 Alkohol på norske aktiviteter og program (Rev. RSMV 2014)

D-48 Retningslinjer for foreldrebetaling (Rev. RSMV 2017)

D-49-A Retningslinjer for uttak av delegasjoner til Barneleir og Step Up (Rev. RSMH 2017)

D-49-B Retningslinjer for delegasjonsoppfølging (Rev. RSMH 2017)

D-50 Retningslinjer Interchange (rev RSMH 2016)

D-51 Retningslinjer – seminarleirsøknad (Rev. RSMV 2017)

D-52 Retningslinjer – Uttak til seminarleir (Rev. RSMV 2019)

D-53 Retningslinjer for bestilling av reiser (Rev. RSMH 2016)

D-54 Confirmation of participation – skjema

D-55-A Innhenting av politiattest (Rev. RSMV 2017)
Gjelder for programår 2019

D-55-A Innhenting av politiattest (Rev. RSMV 2019)
Gjelder for programår 2020

D-55-B Mal Formålsbekreftelse for politiattest

D-56-A Fordeling av Frifond Organisasjon (Rev. RSMV 2018)

D-56-B Frifond Regnskapsmal (Opprettet RSMV 2014)

D-56-C Frifond Rapporteringsmal (Opprettet RSMV 2014)

D-57 Retningslinje fordeling IPP-søkere (Opprettet RSMV 2017)

D-58 Oversikt over internasjonale, nasjonale og regionale kurs og møter, og diverse støtteordninger fra CISV Norge (Rev. RSMV 2017)

D-59 Nasjonale Seminarer (Rev. RSMH 2017)

D-60-A Retninslinjer – Referanseskjema (Rev. RSMV 2017)

D-60-B Mal Følgebrev til referanseskjema (Rev. RSMV 2017)

D-60-C Reference Form (Valid from 2008)

D-61 Handlemåte og informasjonsberedskap ved ulykker og trusler (Rev. RSMH 2016)

D-62 Kontakt med pressen

D-63 Brukerveiledning regnskapsmal

D-63-A  Veiledende mal for regnskapssystem

D-63-B Mal Regnskap

D-65-A Bekreftelse Juniorleder Barneleir
D-65-B Bekreftelse Leder Barneleir

D-65-C Bekreftelse Stabsmedlem Barneleir

D-65-D Bekreftelse Leirleder Barneleir

D-65-E Bekreftelse Leder Step Up (Rev. RSMH 2016)

D-65-F Bekreftelse Stabsmedlem Step Up (Rev. RSMH 2016)

D-65-G Bekreftelse Leirleder Step Up

ENGELSK MAL på bekreftelse internasjonal stab

D-65-H Bekreftelse Leder Interchange

D-65-I Bekreftelse Leder Youth Meeting (Rev. RSMH 2016)

D-65-J Bekreftelse Stabsmedlem Youth Meeting (Ny RSMH 2016)

D-65-K Bekreftelse Leirleder Youth Meeting (Ny RSMH2016)

D-65-L Bekreftelse Stabsmedlem Seminarleir (Ny RSMH 2016)

D-66-A Arrangement av sentrale kurs

D-67 Refusjonsskjema CISV Norge (online skjema) 

D-69 Behandling av personopplysninger (Vedtatt RSMH 2017)