NJC – National Junior Camp

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

NJC – National Junior Camp

NJC – National Junior Camp er CISV Norge sin påskeleir for ungdommer mellom 16 og 19 år