Peace To Go

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Peace To Go

CISV Norge har laget en app! Peace to go er en telefonapplikasjon om fredsutdanning for IOS og Android.

Appen har tre deler:

Del1: En teoretisk del om fredsutdanning og ulike temaer. Her kan du selv slå opp temaer som du er interessert i og finne informasjon om hva fredsutdanning er og hvordan det brukes.

Del2: Denne delen er et verktøy for deg som vil lage din egen fredsutdanningsaktivitet. Her finner du informasjon og et skjema som du selv kan fylle ut når du planlegger. Bruker du dette skjemaet, kan du også sende det inn til oss og de beste aktivitetene får bli med i appen.

Del3: Er et utvalg av fredsutdanningsaktiviteter innenfor temaene bærekraftig utvikling, menneskerettigheter, mangfold og konflikt og konfliktløsning. Her finner du all informasjon om hva du trenger for å gjennomføre en aktivitet og du kan selv søke opp aktiviteter. Gjennom å velge ulike faktorer kan appen også finne frem aktiviteter som passer dine behov.

CISV har lang og god erfaring med erfaringsbasert læring og fredsutdanning. Det meste av dette er å finne i ulike bøker og etter hvert blir man drassende på et lass av bøker. I dag trenger du bare telefonen din om du vil ha lære mer om fredsutdanning, lage egne aktiviteter eller selv arrangere en fredsutdanningsaktivitet i ditt lokallag, på leir eller på skolen din.

Peace to go er gratis og utviklet av CISV Norge og sine medlemmer med økonomisk støtte av LNU.

Lik oss på Facebookog last ned appen her (for Android) eller her (for IOS) eller gjør det direkte på din egen mobil.

PeaceToGo

Publisert 9. juli 2013, 12:12 · Kategori: CISV Norge

En kommentar