Tusen takk for at du er frivillig for CISV Norge!

Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er frivillig.

Under finner du linker til alle skjema som trengs på de ulike leirprogrammene.

Linkene vil ta deg til den internasjonale ressurs-siden, og det er viktig at du velger “Participating” i menyen på venstre side hvis du skal få opp skjema som er relevante for deg som skal delta på programmer.

Barneleir

Step Up

Youth Meeting

Interchange

Seminarleir

IPP

CISV Norge opprettet i 2018 en stipendordning for finansiering av deltakelse på CISVs aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Stipendordningen ble vedtatt fordi CISV Norge ønsker at alle barn og ungdommer skal kunne delta på CISVs aktiviteter.

Søknader til stipendet for programmer i 2020 vil behandles av sentralstyret i CISV Norge på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Søknadsfrist er 1.desember 2019
  • Sentralstyret behandler alle søknader som har kommet innen søknadsfristen på første møte etter søknadsfrist, og informerer de fylkeslagene som har søkere som får støtte.
  • Det er mulig å søke etter fristen, men søknader som kommer innen fristen vil prioriteres. Alle søknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende.
  • Søkeren kan ikke ha deltatt på et internasjonalt CISV-program før.
  • Søknaden må begrunnes.
  • Søkere får svar på søknad om støtte samtidig som de får svar på søknad om deltakelse.
  • Stipendet skal i utgangspunktet være en delvis finansiering av søkers deltakelse, men sentralstyret kan vurdere å tilby fullfinansiering.

Søknad om støtte må sendes skriftlig til sentralstyret (board.list@no.cisv.org) innen søknadsfristen 1.desember 2019, i tillegg til ordinær søknad om deltakelse på program via medlemssystemet. (https://cisv.no/2018/10/02/soknadsskjema-for-2019/)

 

Her finner du Info Files.

Her finner du alle guider og andre skjema til de ulike programmene:

CISV International sin ressursside for programmer 

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige
organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Frifond blir forvaltet av Landsrådet for Norges barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Frifondmidler skal i gå til å stimulere aktivitet på lokalt plan, så eksempler på godkjente poster er:
• Lokale prosjekter, aktivitetskvelder, hytteturer
• Leirarrangement i eget lokallag
• Lokalt styrearbeid
• Små investeringer i utstyr (f.eks prosjektor, soveposer e.l.)

Eksempler på IKKE godkjente poster er:
• Avgifter på nasjonale og internasjonale aktiviteter/møter
• Reiseutgifter til nasjonale kurs, treninger og møter (f.eks Høstmøtet)
• Større investeringer i utstyr og lokaler.

CISV Norge sine retningslinjer for fordeling av frifondmidler ligger her

Mal for rapport til frifond og et eksempel på regnskap ligger her
Fristen for levering av rapport og regnskap er alltid 1. februar.

Her ligger de nasjonale avgiftene fastsatt for CISV Norge i 2019. I tillegg til disse avgiftene vil det kunne komme kostnader for lokal trening, flybilletter og lignende. De ulike lagene i CISV Norge har ulike prismodeller, der noen har fastpris, mens andre ikke har det.

Ta kontakt med ditt fylkes- eller lokallag for å høre nøyaktige priser for ditt lag.

Nasjonale avgifter 2019
Delegat/
Person
Delegasjon
Barneleir
Pris pr delegasjon/delegat – Norden 6000 kr 24 000 kr
Pris pr delegasjon/delegat – Europa 5800 kr 25 800 kr
Pris pr delegasjon/delegat – USA/Canada 5500 kr 22 000 kr
Pris pr delegasjon/delegat – Verden for øvrig 5500 kr 22 000 kr
Pris pr JC: 6200 kr
Step-Up
Pris pr delegasjon/delegat – Norden 7100 kr 28 400 kr
Pris pr delegasjon/delegat – Europa 6800 kr 27 200 kr
Pris pr delegasjon/delegat – USA/Canada 6500 kr 26 000 kr
Pris pr delegasjon/delegat – Verden for øvrig 6500 kr 26 000 kr
Interchange
Pris pr delegasjon/delegat 3700 kr 37 000 kr
Youth Meeting
Pris pr delegasjon/delegat – Delegasjon 8 dager (12-13 år) 2800 kr 16 800 kr
Pris pr delegasjon/delegat – Delegasjon 8 dager (14-15 år) 3800 kr 22 800 kr
Pris pr delegasjon/delegat – Delegasjon 15 dager (12-13 år) 3600 kr 21 600 kr
Pris pr delegasjon/delegat – Delegasjon 15 dager (14-15 år) 4500 kr 27 000 kr
Pris pr delegat – Delegat 8 dager 3300 kr
Pris pr delegat – Delegat 15 dager 4300 kr
Seminarleir
Pris pr delegat 7200 kr
IPP
Pris pr delegat 14-18 dager 3650 kr
Pris pr delegat 19-23 dager 4100 kr