Lurer du på om CISV kan være noe for barnet ditt?

Under har vi samlet informasjon vi tror kan være nyttig for deg som foresatt.

Ved spørsmål kan du kontakte ditt lokallag.

Søknadsfristen for programmene er 1. desember og deltakere som søker innen fristen blir prioritert.
Etter søknadsfristen vil fylkeslaget invitere søkere inn til søknadshelg. Det er vanlig å få vite om man har fått plass på leir kort tid etter søknadshelg.
Du kan lese våre retningslinjer for uttak til barneleir og Step Up her.

Ta kontakt med ditt fylkeslag ved spørsmål.

Vi ønsker at de som skal reise sammen på leir, får god tid til å forberede seg på leiren. Både barna eller ungdommene, deres foresatte og lederne skal være trygge på hverandre før avreise. Før barneleir og Step Up er det vanlig å ha flere samlinger for hele delegasjonen, både samlinger som er arrangert av de foresatte og av lokallaget.

Staben vil informere om hva som kreves av forberedelser i ulike informasjonsbrev, som vi pleier å kalle “Pre Camp”. Pre Camp 1 skal vanligvis sendes ut før 1. mars for sommerprogrammene og har informasjon om oppmøte, leirsted og hvem man skal kontakte i forkant av leiren. Pre Camp 2 skal sendes ut før 1. april og inneholder mer detaljert informasjon om staben, leirstedet, pakkeliste og hva delegasjonen må forberede i forkant av leiren.

I forkant av barneleir skal delegasjonen forberede en National night og før Step Up må man planlegge en National activity. Formålet med både National night og National activity er å vise litt av Norges kultur til resten av leiren.

I forkant av Step Up og Youth Meeting må delegasjonen delta på en obligatorisk delegasjonstrening (SUDT – Step Up delegasjonstrening og YMT – Youth Meeting training) som vanligvis foregår i april.

Her ligger de nasjonale avgiftene fastsatt for CISV Norge i 2022. I tillegg til disse avgiftene vil det kunne komme kostnader for lokal trening, flybilletter og lignende. De ulike lagene i CISV Norge har ulike prismodeller, der noen har fastpris, mens andre ikke har det.

Ta kontakt med ditt fylkes- eller lokallag for å høre nøyaktige priser for ditt lag.

Nasjonale avgifter 2023 (kommer i november)
Delegat/
Person
Delegasjon
Barneleir
Pris pr delegat/delegasjon – Norden
Pris pr delegat/delegasjon – Europa
Pris pr delegat/delegasjon – USA/Canada
Pris pr delegat/delegasjon – Verden for øvrig
Pris pr JC:
Step-Up
Pris pr delegat/delegasjon – Norden
Pris pr delegat/delegasjont – Europa
Pris pr delegat/delegasjon – USA/Canada
Pris pr delegat/delegasjon – Verden for øvrig
Interchange
Pris pr delegat/delegasjon
Youth Meeting
Pris pr delegat/delegasjon – 8 dager
Pris pr delegat/delegasjon – 15 dager
Seminarleir
Pris pr delegat 7450 kr

 

For at ditt barn skal få en trygg opplevelse på leir er det viktig at organisasjonen får korrekt informasjon om alle deltakere. Under finner du linker til alle skjema som trengs på de ulike leirprogrammene.

Barneleir

Step Up

Youth meeting

Interchange

Seminarleir

Juniorleder (JC)

CISV Norge opprettet i 2018 en stipendordning for finansiering av deltakelse på CISVs aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Stipendordningen ble vedtatt fordi CISV Norge ønsker at alle barn og ungdommer skal kunne delta på CISVs aktiviteter.

Søknader til stipendet for program vil behandles av sentralstyret i CISV Norge på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Søknadsfrist er 1. desember
  • Sentralstyret behandler alle søknader som har kommet innen søknadsfristen på første møte etter søknadsfrist, og informerer de fylkeslagene som har søkere som får støtte.
  • Det er mulig å søke etter fristen, men søknader som kommer innen fristen vil prioriteres. Alle søknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende.
  • Søkeren kan ikke ha deltatt på et internasjonalt CISV-program før.
  • Søknaden må begrunnes.
  • Søkere får svar på søknad om støtte samtidig som de får svar på søknad om deltakelse.
  • Stipendet skal i utgangspunktet være en delvis finansiering av søkers deltakelse, men sentralstyret kan vurdere å tilby fullfinansiering.

Søknad om støtte må sendes skriftlig til sentralstyret (board.list@no.cisv.org) innen søknadsfristen 1.desember, i tillegg til ordinær søknad om deltakelse på program via medlemssystemet

Alle som deltar på CISV-program er automatisk dekket av CISV sin reiseforsikring. Norske deltakere på CISV-program også tegne gyldig reiseforsikring før billetter kjøpes. Dette er bestemt av CISV Norge fordi norske reiseforsikringer har bedre dekning enn det CISVs internasjonale forsikring har.
Du kan lese mer om CISV sin forsikring her og lese svar på ofte stilte spørsmål her.

Her er kontaktinformasjon til alle fylkes- og lokallag. Dersom fylket du bor i ikke har fylkeslag, kan du kontakte ditt nærmeste fylkeslag

Det brukes mange forkortelser i CISV. Her er en oversikt over noen vanlige forkortelser med  forklaring.

Har du problemer med innlogging, søknadsskjema eller Min side?
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.