Utfordre deg selv!

Bli en del av av en global bevegelse, utvikle deg selv og skap din egen forståelse for verden vi lever i.

Leder på leir

Ønsker du å følge en delegasjon med deltakere på leir? Lederen har hovedansvar for barna eller ungdommene han reiser med. Det å være leder er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. En leder betaler ikke for å delta på leiren.

Les mer om å være leder for oss:

Stab på leir

Å være stab på leir innebærer å ha hovedansvaret for planleggingen og gjennomføringen av leiren, i samarbeid med det fylkeslaget som arrangerer leiren.

Les mer om å være stab på våre programmer:

Lokallagsarbeid

Vær frivillig på lokale aktiviteter. Gjennom å planlegge et mosaikkprosjekt kan dere bruke CISVs metoder for å arbeide med et behov i lokalsamfunnet.

Ta kontakt med ditt lokallag om du vil hjelpe til med helgeleire, aktivitetskvelder eller å arrangere mosaikkprosjekter.

Her finner du kontaktinformasjon til våre fylkes-og lokallag.

Frivillige verv

CISV driftes i stor grad av frivillige som har tillitsverv på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Dersom du er interessert i å engasjere deg som frivillig kan du bli med i ditt fylkeslag eller bli med i en nasjonal komité.
Fylkeslagene har sine årsmøter mellom september og november, og velger da medlemmer til sine styrer.
Ta kontakt med ditt fylkeslag om du ønsker et frivillig verv.

Nye tillitsvalgte i de nasjonale komiteene og sentralstyret velges hvert år på Landsmøtet i april.
Hvis du er nysgjerrig på hva de ulike komiteene arbeider med og hvilke oppgaver sentralstyret har, står arbeidsoppgavene beskrevet i arbeidsbeskrivelsene for hver komité og hvert medlem av sentralstyret.
Arbeidsbeskrivelser for komiteene.
Arbeidsbeskrivelser for Sentralstyret.
Ta kontakt med valgkomiteen dersom du ønsker å stille til valg valg@no.cisv.org

Nyttige filer for deg over 21 år