Stortingsvalget 2013

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Stortingsvalget 2013

worldmap

Ditt valg
Mandag 9. september er det Stortingsvalg i Norge og omtrent 3.5 millioner nordmenn kan være med å stemme på hvem som skal representere oss i de neste fire årene. Uansett om du er førstegangsvelger eller har valgt før, så kan dette virke komplisert, unødvendig eller slitsomt. I 2013 er det 199 år siden Norge hadde sitt første valg og 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Visste du at kvinner i USA på 1900-tallet brukte Norge som et eksempel på et land som var gode på kvinnerettigheter? Hvem som får stemme har endret seg radikalt fra det første valget i 1814. I dag kan alle som er 18 år og oppover stemme. Men hvorfor skal man stemme og hva betyr det at du kan stemme?

Din stemme
Ordet demokrati kommer fra de greske ordene demos (folk) og kratos (styre). Med andre ord, det er folket – du og jeg – som styrer gjennom å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget. Det er selvfølgelig vanskelig å se at akkurat din stemme vil være den avgjørende, men når man stemmer er man faktisk med å bestemme. Mange sier noe lignende som «nei, det er ikke noe vits i å stemme, alt blir likt uansett og en stemme fra eller til har ikke noe å si». Dette er ikke helt riktig.  I Østerrike var faktisk én stemme avgjørende i deres siste valg. I tillegg, å stemme gjør en forskjell for den som stemmer. Man vet at man har bidratt og at man har stemt etter sin overbevisning. Men utfordringen er likevel at det ikke er snakk om en stemme fra eller til. Til sammen utgjør gruppen av nordmenn som ikke benytter seg av stemmeretten 834 419 personer, ifølge tall fra stortingsvalget fra 2009. 834 419 personer som av ulike grunner ikke stemmer. Det er 834 419 stemmer som ikke blir hørt. Om alle tenker at det ikke er vits å stemme, så vil kun en liten andel av folket bestemme hvem som skal sitte på Stortinget. Er det folkestyre?

Din menneskerettighet
Demokrati er også en del av menneskerettighetene. I artikkel 25 av FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter står det at du har rett til å være med å bestemme hva som skjer i ditt land. I Norge gjør vi det blant annet gjennom å velge de som skal sitte på Stortinget. Selv om nesten samtlige land i verden har signert denne konvensjonen, så finnes det veldig mange land i verden hvor mennesker selv ikke får lov eller mulighet til å være med å bestemme hvordan landet sitt skal styres.

Din mulighet
Norge er et land som man kan klassifisere som et fullstendig demokrati. Det er ingen som tvinger deg til å stemme på noe du ikke vil, prøver å holde deg utenfor de politiske prosessene eller tar fra deg friheter og rettigheter på grunn av dine meninger. Men det finnes mange land hvor mennesker ikke har disse mulighetene. Ved Stortingsvalget 9. september har du altså en mulighet til å være med å bestemme – en mulighet som mange i verden kjemper for å ha, en mulighet folk sitter i fengsel for. Andre steder i verden – vi behøver ikke dra lenger enn til Egypt som kun er en sydentur unna – så ofrer folk livet sitt i kampen for demokrati og muligheten til å stemme.

Ditt ansvar
CISV Norge er en politisk uavhengig organisasjon og har ingen rett til å fortelle deg hvem du skal stemme på, eller om du skal stemme. Likevel, som aktive globale verdensborgere bør du og jeg også forstå at vi har et ansvar for at de som er med å styre landet vårt – et land som er en del av det globale samfunnet – styrer på en rettferdig og ansvarlig måte. Uansett hva du bestemmer deg for, så vit at denne muligheten er noe vi ikke skal ta for gitt. Uansett hvem du stemmer på, eller om du stemmer i det hele tatt, så håper vi at ditt valg er gjennomtenkt og at du aldri tar ditt valg, din stemme, din menneskerettighet, din mulighet og ditt ansvar for gitt. Kanskje er det nettopp din stemme eller fravær av stemme som gjør den store forskjellen?

Godt valg!

Publisert 6. september 2013, 17:30 · Kategori: CISV Norge

Legg igjen en kommentar

E-postadressa di blir aldri publisert eller delt. Obligatoriske felt er merka *