Barneleir

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Barneleir

Barneleir er CISVs opprinnelige, og fremdeles største, program. Hvert år sender CISV Norge rundt 200 barn til slike leire verden over, og inviterer enda flere til leire i Norge.

Hva er en barneleir?

CISVs barneleire tar sikte på å fremme vennskap, samarbeid og tverrkulturell forståelse. Programmet kjennetegnes av lek og erfaringsbasert læring. Gjennom en blanding av fredsutdannings-, kulturelle, og sportsaktiviteter får deltakerne anledning til å lære hverandre å kjenne, og erfare samarbeid og sameksistens på tvers av kulturelle grenser.

Hvorfor delta på barneleir?

CISVs barneleire er for 11-åringer. Barn i denne alderen er åpne, lite preget av fordommer og aksepterer fort nye omgivelser. I tillegg har de som regel få vansker med å kommunisere med andre barn. Ved hjelp av tegnspråk og kroppsspråk får de frem det de ikke klarer å formulere i ord på engelsk. 11-åringer har derfor et særlig godt utgangspunkt for å kunne delta på og ha utbytte av en internasjonal leir.

Har du spørsmål om barneleir?

Ønsker du å delta på barneleir, eller melde på barnet ditt? Kontakt ditt lokallag.

Har du generelle spørsmål om barneleir? Er du tillitsvalgt i et lokallag og har spørsmål om barneleir? Kontakt barneleirskomiteen.