Barneleir

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Barneleir

Barneleir er CISVs opprinnelige, og fremdeles største, program. Hvert år sender CISV Norge rundt 200 barn til slike leire verden over, og inviterer enda flere til leire i Norge.

Hva er en barneleir?

CISVs barneleire tar sikte på å fremme vennskap, samarbeid og tverrkulturell forståelse. Programmet kjennetegnes av lek og erfaringsbasert læring. Gjennom en blanding av fredsutdannings-, kulturelle, og sportsaktiviteter får deltakerne anledning til å lære hverandre å kjenne, og erfare samarbeid og sameksistens på tvers av kulturelle grenser.

Hvorfor delta på barneleir?

CISVs barneleire er for 11-åringer. Barn i denne alderen er åpne, lite preget av fordommer og aksepterer fort nye omgivelser. I tillegg har de som regel få vansker med å kommunisere med andre barn. Ved hjelp av tegnspråk og kroppsspråk får de frem det de ikke klarer å formulere i ord på engelsk. 11-åringer har derfor et særlig godt utgangspunkt for å kunne delta på og ha utbytte av en internasjonal leir.

 

CISV Barneleir Vest Agder Norway

 

Erfaringer

Stein-Ivar

Stein-Ivar Lothe Eide

Første stabsopplevelse

Jeg har tidligere vært både delegat og juniorleder på barneleir. Takknemligheten overfor de som stod på for å gjøre disse leirene til flotte, minneverdige opplevelser var én av grunnene til at jeg meldte meg frivillig til å være stab på en leir i Bergen i 2003.

Vi som foreldre må tåle at vårt barn kan ta et kjempeskritt i utviklingen etter opplevelsen

Å sende en liten 11-åring av gårde, vekk fra mammaen og pappaen sin i fire uker, det kan føles som lang tid – særlig for foreldrene. Men du kan føle deg trygg på at lederen kan ivareta ditt barn, sammen med de mange andre lederne og juniorlederne på leiren. Når min sønn kom tilbake fra barneleiren hadde han en kommentar: Det var bare en feil med leiren – den var for kort! Barn som deltar på barneleir vil vokse mye på fire uker, selv om de kanskje først etter flere år får  et større perspektiv på hva opplevelsen innebærer for dem. Vi som er foreldre må tåle at vårt barn kan ta et kjempeskritt i utviklingen etter opplevelsen»

Ann Englund, forelder til Morten på leir i Molde 1998, og Hanna på leir i Japan 2000.

CISV International Village page

CISV International Village committee