Seminarleir

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Seminarleir

Seminarleir var opprinnelig gjenforeningsleire for barneleir, som seinere utviklet seg til å bli et eget CISV-program.

Hva er en Seminarleir?

Seminarleir er en tre ukers leir for 17-18-åringer der de gjennom diskusjoner, gruppearbeid, aktiviteter og sosialt samvær skaper sin egen leir og eget lille samfunn for tre uker. Deltakerne er selv ansvarlige for leirens innhold, hvordan aktivitetene skal være og hvordan leirhverdagen skal organiseres. På en seminarleir er det som regel 25-30 deltakere, samt en stab på 5-6 personer over 21 år som kan være med på å støtte og veilede deltakerne. Deltakerne tar alle avgjørelser og beslutninger selv, og må selv stå for matlaging, rengjøring og, som nevnt, alle aktiviteter.

Hvorfor delta på Seminarleir?

På seminarleir lærer deltakerne mye om seg selv; både som individ i en stor gruppe, og som ledere. Man lærer å se verden med nye øyne, og man lærer å samarbeide med andre jevnaldrede. I tillegg skal alle seminarleire sammarbeide med en LMO (Like Minded Organization) i løpet av leiren, som gir deltakerne innblikk i situasjoner og problemer i vertslandet. Seminarleire skal hjelpe deltakerene til å forme sine egne meninger omkring nasjonale og internasjonale spørsmål.

Har du spørsmål om seminarleir?

For spørsmål om seminarleir kan du ta kontakt med seminarleirskomiteen i CISV Norge.