Step Up

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Step Up

Step Up er en 23 dagers internasjonal leir bestående av 9 delegasjoner fra forskjellige land. Hver delegasjon består av 2 jenter, 2 gutter og en leder over 21 år. I tillegg er det en stab som legger tilrette for leirens hverdag.

Step Up er for ungdom som er 14 eller 15 år, der vertsnasjonen bestemmer hvilken aldersgruppe leiren er for.

Hva er Step Up?

Fokuset på en Step Up er å utfordre ungdommene til å planlegge aktiviteter og utvikle lederegenskaper gjennom fasilitering. Ungdommene har selv ansvaret for leirens innhold og timeplan, utvikling av tema og leirens framgang. Ledere og stab er til stede for å bistå ungdommene med oppbakking, forslag og hjelp til å gjennomføre dette.

Hver leir inspireres av et tema med utgangspunkt i CISV sine fokusområder; Mangfold, Menneskerettigheter, Konflikt&løsning og Bærekraftig utvikling. Leirtemaer kan være ”Identity”, ”Normal Normality”, ”Building Bridges” eller ”Go Green!”.

Hver delegasjon lager en kulturell aktivitet knyttet opp til temaet og eget land. Forskjellen på en kulturell aktivitet og en nasjonal aktivitet (barneleir) er at det er større fokus på å lære noe av hverandre samt å få diskutert ulike aspekter ved spørsmål som aktiviteten fører til.

CISV Norge inviterer også til nasjonal Step Up delegattrening på våren før leir. Dette er en nasjonal treningshelg, der StepUp-delegasjonene som skal på leir møtes. Det er obligatorisk for alle å være med, for å sikre best mulig trening av ungdommer og ledere.

Om en delegasjon skulle mangle leder eller lederen ikke har mulighet til å komme må fylkes- eller lokallaget sende med en annen voksen over 21 år.

Hvorfor delta på Step Up?

Step Up er både for deg som er ny i CISV og for deg som har en del erfaring fra før.
Du bør delta på Step Up hvis du føler at du vil utfordres på å være med på å styre en leir og planlegge aktiviteter eller at du ønsker mer erfaring i CISV. Noen har sagt at Step Up er som å være JC med støttehjul. Du lærer mye om CISV aktiviteter, organisasjon og mennesker på kort tid.

I forberedelsene til en Step Up vil du lære å planlegge, delta på camp meeting og å samarbeide i forskjellige grupper. Lokalt vil det være delegasjonsmøter med egen delegasjon og leder, og nasjonalt vil det være nasjonal treningshelg der du får møte de andre norske summer camp delegasjonene og motta ledertrening.

Step Up vil utfordre deg, men den vil også gi deg mye fantastisk; unike vennskap med mennesker fra hele kloden, bedre forståelse av deg selv, andre mennesker og kulturer og en god bagasje for videre deltakelse i CISV både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Har du spørsmål om Step Up?

Ønsker du å søke om å delta på step up? Ta kontakt med ditt lokallag.

Har du generelle spørsmål om step up? Er du tillitsvalgt i lokallaget og lurer på noe om step up? Ta kontakt med step up-komiteen. 

Erfaringer

Min første CISV opplevelse
Jeg var på One Planet, One People i Dallas, USA i 2008. Dette var min første leir med CISV og jeg var veldig nervøs, noe jeg tror også staben var.
Det var ingen grunn til bekymring, for jeg følte meg veldig velkommen og ble fort kjent med samtlige på leiren. Allerede etter den første dagen var over følte at jeg kunne stole på hele gruppen.

Jeg var ikke så godt kjent med CISV fra før, men jeg ble forelsket i lekene, lullabies og samholdet med en gang. Det var godt å komme vekk fra den vanlige skolehverdagen og bli kjent med nye folk som jeg kunne le og ha det gøy med, og dele hemmeligheter og følelser med.

Sigmund fikk mange små og store utfordringer på leiren, men den han husker best er nok da han ble utfordret på å imitere en kjent person under ekskursjonen til en baseballkamp.
Det å skulle stå foran så mange mennesker var skummelt og jeg ombestemte meg flere ganger, men da de andre fra leiren rope og backet meg opp, så visste jeg at dette ville jeg klare. Jeg var både lettet og stolt over å ha tatt utfordringen og av følelsen over at så mange mennesker ville at jeg skulle ha suksess. Støtten, mestringene og vennskapene jeg oppleved gjennom leiren har vært med på å øke min selvtillit og gitt meg et stort nettverk av gode venner verden over.

-Sigmund Maske Os, One Planet, One People Dallas, USA 2008-

Communic…Action

”Step Up er en av de beste opplevelsene mine i CISV. Vi fikk lov til å være med å bestemme det meste av leirhverdagen selv og jeg fikk mange nye venner verden over som betyr utrolig mye for meg fortsatt.

På Step Up lærer man å samarbeide på en helt ny måte, både i planleggingsgrupper, delegasjon, fritid og cleaning groups. Man snakker forskjellige språk og har ulike meninger og bakgrunner, men alle har noe til felles; et ønske om fred og å få nye venner.”

– Ida-Marie Idsøe Holst, Communic..Action, France 2009-

Å være forelder til Step Up deltakere

«Etter svært gode erfaringer med Village som 11-åringer ville begge våre ungdommer ut igjen da de nærmet seg 15 år. Step Up er noe annet enn Village! Ungdommene skal i mye større grad selv tilrettelegge og organisere leiren. Denne gangen var vår rolle som foreldre å være støttespillere i bakgrunnen.

Det er veldig lærerikt for ungdommer i denne alderen å bli sendt ut for å lære å organisere, samarbeide, høste og dele erfaringer, være leder, forstå andre kulturer og på denne måten bidra til de gode kreftene i verden. Slik kan de møte seg selv og andre og teste ut det de har fått med hjemmefra. Det bidrar til at de kan finne sin egen vei, rive seg løs, få nye erfaringer, og vokse på det – på godt og vondt. For oss som foreldre er det viktig at vi kan slippe ungdommen løs ”i den store verden” og samtidig vite at det skjer i trygge rammer med gode ledere. En viktig del av oppdragelsen.

I 2010 begynte CISV med ledertrening for deltakere. Dette erfarte vi som en god forberedelse. Ungdommen ble tryggere på seg selv og lysten til å delta ble enda større. At de hadde det fint, så vi på bildene som ble lagt ut på bloggen under leiren. Og i etterkant viser det seg da også at de har vokst på erfaringen: styrket selvtillit, større bevissthet angående sine valg og mer refleksjon over diverse temaer. Og de er online med hele verden. Vi ble veldig stolte av dem.»

– Gesien og Bram Janssens (foreldre til Irene og Martin) –