Engasjer deg!

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Engasjer deg!

CISV har programmer for alle aldersgrupper fra 11 år og opp. Aktivitetene skjer både lokalt og internasjonalt.

Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir, Youth Meetings og IPP er noe av det CISV driver med internasjonalt.

Våre lokale aktiviteter er ment å nå utover til lokalsamfunnet og til det er Mosaic-programmet en viktig del av arbeidet for å oppnå et lokalt engasjement, både blant deltakere i CISV og utenfor.