CISV Norge søker prosjektkoordinator i 50 % stilling

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

CISV Norge søker prosjektkoordinator i 50 % stilling

Stillingen er delt tenkt delt i hovedsak i to prosjekter. Et Fredskorps-utvekslingsprosjekt med CISV Colombia i tillegg til informasjonsarbeid og oppfølging av fylkeslag i CISV Norge.

Om FK prosjektet:

Fra august 2013 til juni 2014 skal CISV Norge og CISV Colombia ha et utvekslingsprosjekt, finansiert gjennom FK Norge.

Tema for prosjektet er Mangfold og identitet i et fredsutdanningsperspektiv og Organisasjonsutvikling i CISV Norge og CISV Colombia.

Prosjektgruppen for utvekslingen vil bestå av et prosjektteam (2 deltakere fra Norge og 2 deltakere fra Colombia) og to prosjektkoordinatorer (1 fra CISV Norge og 1 fra CISV Colombia). Prosjektet vil være delt i to deler; august til desember 2013 i Norge og januar – mai 2014 i Colombia.

Om stillingen forøvrig

I tillegg til prosjektet vil prosjektkoordinatoren få ansvar for enkelte informasjonsoppgaver i CISV Norge. Oppgavene er oppdatering av nettsider, kontakt med fylkeslag og generell informasjonsflyt. Oppgaver og gjøremål blir konkretisert

Prosjektkoordinator har ansvar for:

 • Forberedelse av prosjektet i samarbeid med prosjektkoordinator i CISV Colombia
 • Forberedelse av de 2 norske prosjektdeltakerne
 • Tilrettelegging for prosjektteamets opphold i Norge (august – desember 2012)
 • Oppfølging og veiledning av prosjekttemaet og prosjektutvikling under oppholdet i Norge
 • Etterarbeid – Ferdigstilling av rapport og regnskap fra prosjektteamets opphold i Norge
 • I samarbeid med CISV Norge identifisere arbeidsoppgaver basert på ønsker fra fylkeslagene
 • Koordinere informasjon mellom fylkeslag og fra CISV Norge til fylkeslag.
 • Følge opp medlemmer etter leirer og bistå med rådgivning for fylkeslag.
 • Identifisere nye inntektskilder for organisasjonen.
 • Utarbeide ressurser til fylkeslag for å gjøre leirarrangement lettere og mer bærekraftig.

Du må:

 • Ha erfaring fra prosjektledelse
 • Være fleksibel og i stand til å jobbe selvstendig
 • Ha erfaring fra frivillig arbeid eller frivillige organisasjoner
 • Ha god kjennskap til CISV Norge og arbeidet til fylkeslagene.
 • Ha kjennskap til Colombia
 • Ha gode engelsk og norskkunnskaper

 

Varighet:         Åremål på 2 år med mulighet for forlengelse på 1 år.

Stillingsbrøk:   50 %

Lønn:               Ltr. 33 etter statens lønnsregulativ

Arbeidssted:    CISV-huset i Bergen.

Arbeidstid:       Arbeidstid avtales i samarbeid med prosjektteam og arbeidsgiver.

For mer informasjon ta kontakt med Andreas Mjelva på 950 28 296 eller norway@cisv.org

Skriftlig søknad med CV sendes per e-post til:

norway@cisv.org

Søknadsfrist 25. april

Publisert 11. april 2013, 15:29 · Kategori: CISV, CISV Norge

Legg igjen en kommentar

E-postadressa di blir aldri publisert eller delt. Obligatoriske felt er merka *