CISV Norge søker prosjektkoordinator i 40 % stilling

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

CISV Norge søker prosjektkoordinator i 40 % stilling

Stillingen er hovedsaklig tenkt delt i to prosjekter. Et Fredskorps-utvekslingsprosjekt med CISV Colombia, i tillegg til informasjonsarbeid og oppfølging av fylkeslag i CISV Norge.

Om Fredskorpsprosjektet

Fra august 2014 til juni 2015 skal CISV Norge og CISV Colombia ha et utvekslingsprosjekt, finansiert gjennom Fredskorpset Norge.

Prosjektgruppa for utvekslingen vil bestå av et prosjektteam (to deltakere fra Norge og to deltakere fra Colombia) og to prosjektkoordinatorer (en fra CISV Norge og en fra CISV Colombia). Prosjektet vil være todelt; august til desember 2014 i Norge og januar – mai 2015 i Colombia.

Personen i denne stillingen vil ha hovedansvar for å koordinere hele prosjektet. Personen skal også jobbe med logistikk og koordinering rundt prosjektets norske deltakere før prosjektstart og med hele prosjektgruppa i  perioden i Norge. Dette innebærer noe ledelse i forhold til gruppa for å sørge for at deltakerne når prosjektets mål.

Om stillingen forøvrig

I tillegg til Fredskorpsprosjektet vil prosjektkoordinatoren, i samarbeid med daglig leder og Informasjonskomiteen, jobbe med å utvikle informasjonsarbeidet til CISV Norge. Oppgaver og gjøremål blir konkretisert.

Prosjektkoordinator har ansvar for:

 • forberedelse av prosjektet i samarbeid med prosjektkoordinator i CISV Colombia.
 • forberedelse av de to norske prosjektdeltakerne.
 • tilrettelegging for prosjektteamets opphold i Norge (august – desember 2014).
 • oppfølging og veiledning av prosjekttemaet og prosjektutvikling under oppholdet i Norge.
 • etterarbeid – ferdigstilling av rapport og regnskap fra prosjektteamets opphold i Norge.
 • identifisere nye inntektskilder for organisasjonen.
 • utvikling av informasjonsarbeidet i organisasjonen.
 • følge opp deltakerne og planlegge nytt prosjekt (dette gjøres ved et årlig besøk til Colombia).

 

Du bør:

 • ha erfaring fra prosjektledelse.
 • være fleksibel og i stand til å jobbe selvstendig.
 • ha erfaring fra frivillig arbeid eller frivillige organisasjoner.
 • ha god kjennskap til CISV Norge og arbeidet til fylkeslagene.
 • ha kjennskap til Colombia.
 • ha gode engelsk- og norskkunnskaper.

 

Varighet:         Åremål på to år med mulighet for forlengelse på ett år.

Stillingsbrøk:   40 %

Lønn:               Ltr. 39 etter statens lønnsregulativ.

Arbeidssted:    CISV-huset i Bergen.

Arbeidstid:       Arbeidstid avtales i samarbeid med prosjektteam og daglig leder, men det er tenkt at personen skal jobbe i snitt to dager i uka.

For mer informasjon ta kontakt med Andreas Mjelva på 950 28 296 eller norway@cisv.org.

Skriftlig søknad med CV sendes pr e-post til: norway@cisv.org

Søknadsfrist 15. februar

Tiltredelse: 1. april

Publisert 15. januar 2014, 11:32 · Kategori: CISV Norge

Legg igjen en kommentar

E-postadressa di blir aldri publisert eller delt. Obligatoriske felt er merka *