Søknadsfristen for å søke deltaking på internasjonale program 2019 er 1. desember.

Tilbod i CISV Hordaland

Alle lokallag:
Barneleir (11 år)
Youth Meeting (frå 12 år, ulike leirar)
Step Up (14 eller 15 år)
Seminarleir (17-18 år)
IPP (19+ år)
JC på Barneleir (16-17 år)

Bergen og Sunnhordland:
Interchange (12-13 år)

Alle lokallag har ledige verv som delegasjonsleiarar (21+ år).

Møt opp for meir informasjon i ditt lokallag:

CISV Bergen
Tysdag 20. november kl 18 på CISV-huset, Lille Øvregaten 34.
Kontaktperson: Katrine Klæboe, tlf 994 91 087.

Informasjon for stab og leiarar (frå 21 år):
Måndag 19. november kl 19 på CISV-huset, Lille Øvregaten 34.

CISV Os
Tysdag 20. november kl 18 på Kuventræ skule.
Kontaktperson: Turid E. O. Lunde, tlf 905 93 928

CISV Sunnhordland
Onsdag 21. november kl 18 på Nordbygdo ungdomsskule.
Kontaktperson: Inger Berit Hagen, tlf 957 05 916.

CISV Nordhordland
Onsdag 21. november kl 18 på Knarvik barneskule
Kontaktperson: Margrethe Aven Storheim, tlf 922 41 966.

CISV Voss
Tirsdag 20. november kl 18 på Voss ungdomsskule.

Kontaktperson: Jannicke Lien, tlf 400 68 868

test