Hvordan søke refusjon fra CISV Norge

Hvordan søke refusjon fra CISV Norge

Utleggskjema for CISV Norge. Gjelder utlegg som skal dekkes av CISV Norge sentralt, både reise og andre utlegg. Hvis utlegget skal dekkes av lokal- eller fylkeslag skal du ikke fylle ut dette skjemaet, kontakt da heller laget ditt angående refusjon. 

Hvis du er usikker på om du skal fylle ut skjemaet, eller trenger hjelp/veiledning, kan du kontakte oss på norway@cisv.org.

NB les nøye! For å motta refusjon må følgende være oppfylt:

  • Alle obligatoriske felter må fylles ut.
  • Dersom et fylkes-/lokallag har betalt og laget søker refusjon, skal personalia fylles ut av den som søker refusjon på vegne av laget, mens feltene under “Hvor skal pengene settes inn” fylles ut med lagets navn og kontonummer.
  • Les instruksene i skjemaet nøye.
  • Alle kvitteringer/bilag må legges ved, disse lastes opp nederst i skjemaet. Bilde av kvittering er nok.
  • Billetter er ikke gyldige bilag, så kvitteringer for kjøp må legges ved som bilde eller pdf. Disse lastes også opp nederst i skjemaet.
  • Billigste reisemåte refunderes. Vi oppfordrer til å reise kollektivt, men vi har forståelse for at det ikke alltid er mulig. Ved bilkjøring oppfordrer vi til samkjøring. CISV utbetaler kjøregodtgjørelse på kr 3,50 per kilometer, og kr 1,00 per passasjer per kilometer. OBS! Det er viktig å oppgi full adresse og fullt navn på alle passasjerer.

Utlegg refunderes fortløpende, senest innen 30 dager. Ved spørsmål/uklarheter vil du bli kontaktet på e-post.