Aktiviteter

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Aktiviteter

CISV har et bredt tilbud for alle aldersgrupper fra 11 år og oppover, fra arbeid på lokalt plan til internasjonale leire og utvekslinger. En utfyllende beskrivelse av de ulike aktivitetene finner du ved å klikke på linkene i venstremenyen.

 

For å søke på aktivitetene trykker du på lenken under. Søknadsskjema åpner i september/oktober hvert år og søknadsfrist er 1. desember for alle våre programmer. Der gjelder egne datoer. Les mer om hvordan man søker her.

SØK på internasjonale aktiviteter

Aktivitene CISV tilbyr er 

Mosaic
Mosaic er for deg som ønsker å arbeide med fredsutdanning på lokalt plan. For deg som ser behovene som finnes i ditt nærområde, og ser at CISV kan utgjøre en forskjell der.

 

Barneleir
Gjennom en blanding av fredsutdannings-, kulturelle, og sportsaktiviteter får deltakerne anledning til å lære hverandre å kjenne, og erfare samarbeid og sameksistens på tvers av kulturelle grenser.

 

Youth Meeting
Disse korte, regionale og temabaserte leirene gir ungdom en mulighet til å utforske viktige interkulturelle tema.

 

Interchange
CISV sin gruppeutveksling for ungdom. Opplev å bli kjent med en annen kultur gjennom å bo hjemme hos en vertsvenn på din egen alder og å ha vertsvennen din boende hos deg på gjenbesøk.

 

Step Up
På Step Up legges det opp til at ungdommene selv tar mer ansvar for planleggingeng og gjennomføringen av aktivitetene. Gjennom diskusjoner og aktiviteter fokuserer hver Step Up på et spesielt tema.

 

Seminarleir
En seminarleir blir nesten fullt og helt styrt av ungdommene selv, i tråd med organisasjonens og deltakernes egne vedtatte regler. Her fokuseres det på å danne seg meninger og lære om andres synspunkt på individuelle, internasjonale og flerkulturelle tema, målet er likevel positiv konflikthåndteringe.

 

IPP (International People`s Project)
Et internasjonalt temabasert prosjekt i samarbeid med en partnerorganisasjon.
Go out, Find out, Help out!

 

MinSide