Fakta Barneleir

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Fakta Barneleir

Varighet: 4 uker
Alder:
11 år
Deltakere:

  • 12 delegasjoner med 2 gutter og 2 jenter, samt en leder (21 år+)
  • 6 juniorledere – JC (16-17 år)
  • 5-6 stabsmedlemmer (21 år+)
Søknadsfrist: 1. desember
Har du spørsmål om barneleir? Kontakt barneleirskomiteen i CISV Norge: village(@)no.cisv.org