Interchange

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Interchange

Interchange er CISV sitt eneste utvekslingsprogram. Hvert år blir det arrangert rundt 100 Interchange verden over, der Norge deltar på rundt 10 av disse.

Hva er en Interchange?

En interchange kan vare enten i 2 + 2 uker eller i 4 + 4 uker. Uansett om interchangen er av kort eller lang varighet, skal man organisere den etter 1/3-prinsippet. Det vil si at tiden fordeles jevnt mellom rene fellesaktiviteter med begge delegasjonene (velkomst- og avskjedsfest, minileir), tid med sine egne vertsfamilier (besøke slekt, spise middag sammen, reise på familiehytten etc.) og tid til spontane aktiviteter (kino, video etc.)

Hvorfor delta på Interchange?

Ved å bo fast hos en familie i en annen kultur fra 2 til 4 uker, får man et innblikk i en fremmed kultur. Dette er en særegen mulighet som en interchange gir. Gjennom en interchange får deltakerne en mulighet til å bli bedre kjent med hverdagslivet i landet man er i. Deltakerne har tid og mulighet til å utforske, undersøke, oppleve og leve i en annen kultur. En får muligheten til å komme nærmere inn på menneskene og samfunnet, både politisk, sosialt og kulturelt. Interchange utfordrer deltakerne til å tilpasse seg en annen kultur og livsstil.

Erfaringer

«Å sende sitt barn til et annet land, til en annen kultur og ikke minst til en annen familie, det kan oppleves som en utfordring. Men gleden og spenningen ved å ta imot noen annens barn oppveier for dette. Som forelder på en Interchange blir du også deltaker i et CISV-program. Du blir involvert, og får ta del i opplevelsen til både ditt eget og ditt nye CISV-barn. Dessuten blir du bedre kjent med de andre familiene i programmet, og får erfare hvordan andre familier i din egen kultur  lever. Dette er en flott opplevelse for hele familien!»

Ann Englund, forelder på Interchange og med CISV-barn i Sverige, Libanon, Brasil, Italia og Canada.

Har du spørsmål om interchange?

Lurer du på om det arrangeres interchange der du bor? Kontakt ditt lokallag.

Har du generelle spørsmål om interchange? Er du tillitsvalgt i lokallaget ditt og lurer på noe om interchange? Kontakt interchange-komiteen.